رئیس مرکز جذب وزارت علوم گفت: پیش بینی ما تا سال ۹۵ برای جذب هیات علمی این است که در هر فراخوان ۲ هزار و ۵۰۰ عضو هیات علمی جذب شود.
حجت الاسلام محمد رضا رضوان طلب گفت: اگر این ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در فراخوان هایی که برگزار می شود به تعداد اعضای هیات علمی موجود اضافه شوند، نسبت منحنی استاد به دانشجو به شرایط مورد قبول می رسد.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم افزود: شاید نتیجه گیری کنید که در فراخوان های بعد از سال ۹۵دیگر نیاز به جذب هیات علمی نمی شود، ولی اینگونه نیست، هرساله تعدادی از اعضای هیات علمی بازنشسته می‌شوند و تعدادی رشته جدید ایجاد می شود که نیاز به عضو هیات علمی دارند. در مرحله بعد جذب عضو هیات علمی وارد نرم معمولی خود شده و به تعدادی که عضو هیات علمی خارج می شود عضو هیات علمی جدید اضافه می شود.

دکتر محسن ضرغام – معاون مرکز جذب وزارت علوم در پاسخ به سوالی مبنی بر لزوم عهدنامه اخلاقی در سامانه جذب اعضای هیات علمی کشور گفت: این موضوع در حد یک پیشنهاد بود که در مراسم رونمایی از سامانه جدید مرکز جذب توسط دکتر محمد سعید تسلیمی قائم مقام وزیر علوم مطرح شد.

وی ادامه داد: قائم مقام وزیر علوم مطرح کردند که با ایجاد عهدنامه اخلاقی در این سامانه، اعضای هیات علمی برای تضمین رشد علمی در دانشگاه ها، کار خود را با اعتقاد آغاز خواهند کرد.