پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهانپژوهشگاه شاخص پژوه در راستای تقویت بنیه علمی خود پژوهشگران با تخصص های زیر را پس از طی مراحل مصاحبه جذب می نماید:

 

ردیف

رشته تحصیلی

شرایط اختصاصی

۱

مهندسی عمران- سازه

حداقل پنج سال سابقه کار مفید

۲

زمین شناسی ژئو فیزیک

حداقل پنج سال سابقه کار مفید

۳

جغرافیای طبیعی- اقلیم

حداقل پنج سال سابقه کار مفید

۴

مدیریت – بحران

حداقل پنج سال سابقه کار مفید

۵

مهندسی عمران – زلزله

حداقل پنج سال سابقه کار مفید

۶

مدیریت- گرایش منابع انسانی

حداقل پنج سال سابقه کار مفید

۷

آینده پژوهی

حداقل پنج سال سابقه کار مفید

۸

مدیریت فناوری

حداقل پنج سال سابقه کار مفید

۹

مهندسی سوانح طبیعی

حداقل پنج سال سابقه کار مفید

۱۰

کارآفرینی

حداقل پنج سال سابقه کار مفید

۱۱

جغرافیا-برنامه ریزی شهری ومنطقه ای

حداقل پنج سال سابقه کار مفید

۱۲

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

حداقل پنج سال سابقه کار مفید

۱۳

اقتصاد- گرایش اقتصاد سلامت

حداقل پنج سال سابقه کار مفید

۱۴

گرایش سیاستگذاری سلامت

حداقل پنج سال سابقه کار مفید

۱۵

اپیدمیولوژی

حداقل پنج سال سابقه کار مفید

۱۶

سلامت در حوادث و بلایا

حداقل پنج سال سابقه کار مفید

شرایط مورد نظر جهت شرکت در فراخوان:
۱- دارا بودن مدرک دکتری تخصصی
۲- تسلط کامل به زبان انگلیسی

علاقه مندان می توانند مدارک و رزومه علمی خود را به آدرس ایمیل info@bpshakespajouh.ac.ir  ارسال فرمایند.