پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان

سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net )  جذب هیات علمی : پژوهشگاه شاخص پژوه ، در راستای جذب نیروهای نخبه و پژوهشگران جوان ، نیازها و اولویت های خود را جهت جذب اعضائ هیئت علمی خود در رشته – گرایش های زیر بر روی سامانه پژوهشگاه بارگذاری نمود.

 

ردیف

رشته تحصیلی

نوع پذیرش

شرایط اختصاصی

۱

مهندسی عمران – سازه

 دکتری – پیمانی

ترجیحا با گرایش مهندسی حریق

۲

زمین شناسی ژئو فیزیک

 دکتری – پیمانی

ترجیحا بومی اصفهان- با تمرکز بر مطالعات زلزله شناسی

۳

جغرافیای طبیعی – اقلیم

 دکتری – پیمانی

ترجیحا با گرایش پیش بینی آب وهوایی- بحران های آب وهوایی

۴

مدیریت – بحران

 دکتری – پیمانی

۵

مهندسی عمران – زلزله

 دکتری – پیمانی

۶

مدیریت- گرایش منابع انسانی

 دکتری – پیمانی

بومی اصفهان

۷

آینده پژوهی

 دکتری – پیمانی

۸

مدیریت فناوری

 دکتری – پیمانی

۹

مهندسی سوانح طبیعی

 دکتری – پیمانی

۱۰

کارآفرینی

 دکتری – پیمانی

۱۱

جغرافیا-برنامه ریزی شهری ومنطقه ای

 دکتری – پیمانی

ترجیحا با تمرکز بر آمایش سرزمین و آینده نگاری منطقه ای

لازم به ذکر است علاقه مندان به ثبت نام می توانند به سامانه پژوهشگاه مراجعه و جهت ثبت نام در فرآیند جذب اقدام نمایند.