دانشگاه پیام نور : معاون آموزشی دانشگاه پیام نور اعلام کرد: در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ در هر رشته تحصیلی دکتری دانشگاه ۵ دانشجو پذیرش می شوند.

دکترعلی اصغر ابوالحسنی گفت: مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون دکتری دانشگاه پیام نور در حال انجام است .

وی ادامه داد: بعد ازاینکه مصاحبه‌ ها به اتمام رسید و جمع بندی صورت گرفت، نتایج به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال می شود.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور یادآورشد: دانشگاه پیام نور دارای ۵۰ رشته دکتری است که در هر رشته ۵ دانشجو پذیرش خواهد کرد.

وی یادآورشد: فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی در نیمه اول شهریور ۹۴ توسط سازمان سنجش اعلام می شود.

ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور

دکتری دانشگاه پیام نور | اعلام ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری پیام نور ۹۴ ۹۵ | ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور | ظرفیت دکتری پیام نور در هر رشته | اعلام نتایج دکتری ۹۴ :

  • دکتری دانشگاه پیام نور