پاسخي به يك ابهام در اعلام ظرفيت آزمون دكتري
مديركل گسترش وزارت علوم: اعلام ظرفيت آزمون دكتري دانشگاهها تحميلي نيست

دومين آزمون دكتري در حالي روز جمعه ۲۵ فروردين ماه برگزار مي‌شود كه برخي دانشگاه‌ها نسبت به تعيين ظرفيت بدون هماهنگي از سوي سازمان سنجش و وزارت علوم انتقاد دارند.
دكتر حسني، مديركل دفتر گسترش وزارت علوم در گفت‌و‌گو با خبرنگار دانشگاهي خبرگزاري دانشجويان ايران در رابطه با انتقاد برخي دانشگاهها نسبت به اعلام ظرفيت دكتري بدون هماهنگي، اظهار كرد: مشكل ايجاد شده مربوط به 12 رشته است كه قطعا اين موضوع قابل حل است و مشكلي براي داوطلبان ايجاد نمي‌شود.
وي با اشاره به اين مشكل پيش آمده، اظهار كرد: مساله برخي از اين رشته‌ها مربوط به عناوين و سرفصلهاست كه در اين راستا حتي اگر برنامه‌ها نيز مصوب نشده باشد، به همراه راه‌اندازي رشته‌ها سرفصلها را نيز مصوب خواهيم كرد.
وي در رابطه با برخي از دانشگاههايي كه در اين رشته‌ها ظرفيت ندارند، افزود: با توجه به اينكه اكثر اين رشته‌ها بر اساس نياز كشور طراحي شده‌اند بنابراين براي بررسي موضوع با دانشگاههاي مربوطه مذاكره مي‌شود تامساله حل شود.
حسني ادامه داد: در همين راستا اگر دانشگاهي با كمبود ظرفيت مواجه باشد ترتيبي اتخاذ مي‌شود تا امسال در اين رشته‌ها پذيرش دانشجو داشته باشند و در صورت نياز براي سال آينده پذيرش آن دانشگاه متوقف شود.
مديركل دفتر گسترش وزارت علوم اظهار كرد: وزارت علوم به هيچ عنوان ظرفيتي را به دانشگاهها تحميل نمي كند و مشكل موجود نيز بايد با رضايت ۱۰۰ درصدي دانشگاهها حل شود.
گفتني است پيش از اين دكتر قمصري معاون آموزشي دانشگاه تهران با بيان اينكه سازمان سنجش بدون هماهنگي براي دانشگاه ظرفيت دكتري تعيين كرده است، گفت: در حالي كه سازمان سنجش اعلام برگزاري آزمون در برخي رشته‌هاي اين دانشگاه را كرده است، امسال دانشگاه در برخي رشته‌هاي خود دانشجوي دكتري پذيرش نمي‌كند و نكته قابل توجه در اين زمينه اين است كه تنها دانشگاه تهران مجري اين رشته‌ها در كشور است.
وي با اشاره به برخي از اين رشته‌ها مانند سم شناسي، گفت: دانشگاه تهران به دليل محدوديت ظرفيت در تعدادي از رشته‌هاي خود دو سال يكبار دانشجو پذيرش مي‌كند و بر اين اساس امسال در چندين رشته‌ دكتري خود دانشجو پذيرش نخواهد كرد، اين در حاليست كه سازمان سنجش براي اين رشته‌ها اعلام آزمون كرده است.
سازمان سنجش: ظرفيت پذيرش با توجه به نظر دانشگاه‌ها و تاييد وزارت علوم اعلام مي‌شود
به گزارش ايسنا، در اين رابطه همچنين حسين توكلي مشاور عالي سازمان سنجش با تاكيد بر اينكه هنوز ظرفيتي براي پذيرش اين دوره از آزمون دكتري اعلام نشده است، اظهاركرد: ظرفيت پذيرش با توجه به نظر دانشگاه‌ها و با تاييد معاونت آموزشي وزارت علوم در دفترچه راهنماي انتخاب رشته كه همزمان با انتشار نتايج اوليه، منتشر مي‌شود، درج خواهد شد.
وي افزود: در حال حاضر فقط آزمون اين دسته از رشته‌ها برگزار مي‌شود.