آزمون زبان به عنوان یک درس ، با ضریب ۲ ( ضریب دو ) است.
آزمون استعداد تحصیلی به عنوان یک درس ، با ضریب ۱ ( ضریب یک) است
آزمون مجموعه دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان یک درس ، با ضریب ۴ ( ضریب چهار ) است.

پیش از این معاون سازمان سنجش گفته بود : پیشنهاد شده است که ضرایب دروس به‌ترتیب ۱ برای زبان، ۱ برای استعداد تحصیلی، ۲ برای مقطع کارشناسی و ۳ برای مقطع کارشناسی ارشد باشد، این در حالی است که در نخستین آزمون دکترای نیمه‌متمرکز ضرایب آزمون زبان بیشتر از سایر دروس بود.