سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )  آزمون دکتری ۹۳ : مجتبی صدیقی معاون دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرد: درخصوص شیوه دکتری پژوهش محور باید بگویم که در دوره قبلی این شیوه مطرح و در سال ۹۲ این شیوه به صورت اجرایی در آمده است چنانچه دستگاه‌های اجرایی می توانند با دانشگاه‌ها در رابطه با دکتری پژوهش محور قرار داد ببندند و در یک مورد دانشجویی خاص را معرفی کنند.
وی افزود: براساس این بخش نامه تاکنون نزدیک ۱۹ هزار نفر درخواست خود را در نیمه اول سال مطرح کردند که در نهایت تقاضای حدود ۲ هزار نفر مورد بررسی قرار گرفته و از این تعداد ۶۵۵ نفر مورد پذیرش قرار گرفتند.
صدیقی تصریح کرد: البته تقاضاها از سوی کار گروهی متشکل از آموزشی و پژوهشی در وزارت خانه مورد بررسی و در نهایت، اعلام قرار می گیرد چنانچه در اوایل سال ۹۳ نتایج این تعداد اعلام می شود، بنابراین سازمان امور دانشجویان هیچ دخالتی در این امر ندارد.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

دکتری پژوهش محور

شیوه دکتری پژوهش محور – ظرفیت پذیرش دوره دکتری پژوهش محور | شیوه دکتری پژوهشی در ایران | آخرین اخبار دکتری پژوهش محور در سایت آزمون دکتری ” پی اچ دی آزمون “