سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) دکتری پولی : شهریه دکتری پولی پردیس خودگردان زاهدان دانشگاه سیستان اعلام شد.

جدول شهریه پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان سال تحصیلی ۹۳ – ۹۲

مقطع

محل

شهریه ثابت هر ترم

شهریه هر واحد متغیر نظری

شهریه هر واحد متغیر عملی

پایان نامه

رشته های علوم انسانی

رشته های علوم پایه و مهندسی

کارشناسی ارشد

پردیس  خودگردان زاهدان

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۵۰۰٫۰۰۰

کارشناسی ارشد

پردیس خودگردان چابهار

۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

دکتری

پردیس  خودگردان زاهدان

۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

پذیرش دکتری پولی پردیس خودگردان زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان

رشته های دکتری پولی پردیس خودگردان زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون