پی اچ دی آزمون ( Phd Azmoon.Net )  کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۲ :  رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، گفت: میان شهریه های پردیسهای پولی و دانشگاه آزاد تفاوت ۴۰۰ برابری وجود دارد اما این موضوعات اصلاً به وزارت علوم ربطی ندارد
خسرو دانشجو درباره هزینه پردیسهای خودگردان دانشگاههای دولتی با مقایسه شهریه دانشجویان این پردیسها در واحدهای علوم و تحقیقات و پردیسهای پولی گفت: من در دانشگاههای علوم و تحقیقات و پردیس دانشگاه تربیت مدرس هم دانشجو دارم، وقتی شهریه ها را با هم مقایسه می کنم واقعاً قابل قیاس نیست، اگر شهریه دانشجوی کارشناسی ارشد برای یک ترم در دانشگاه آزاد در کل نزدیک به ۲ میلیون تومان است شهریه دانشجو در همین مقطع پردیس دانشگاه تربیت مدرس ۸ میلیون تومان است.
وی با اشاره به تفاوت معنادار میان شهریه های این دو دانشگاه اظهار داشت: تفاوت این شهریه ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد نیست بلکه ۴۰۰ درصد است.
رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد درباره پردیسهای پولی که مدتی است در دانشگاههای دولتی باب شده است، تاکید کرد: من فکر می کنم مقداری این شهریه ها گران است و به دانشجویان فشار می آید.
دانشجو در پاسخ به این پرسش که آیا موافق توسعه پردیسهای پولی است یا خیر، تصریح کرد: من موافق این هستم که برای توسعه این پردیسها بهتر است شرایط دانشجویان به عنوان مخاطبان این پردیسها، درک شود.
وی خطاب به مسئولان آموزش عالی که متولی پردیسهای پولی هستند، تاکید کرد: شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که دانشجویان نمی توانند هر شهریه ای را که شما تعیین می کنید، پرداخت کنند، به عنوان مثال در رشته معماری و شهرسازی حتی با آنکه دانشجویانم مشغول کار هستند اما باز هم نمی توانند شهریه شان را بپردازند و هم بدهکارند.
رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد درباره این موضوع که چرا از رانت برادری خود با کامران دانشجو در خصوص کاهش میزان شهریه ها استفاده نمی کند، گفت: ما تابع قانون هستیم، دانشگاههای کشور نیز هیأت امنا دارند و این شهریه ها در هیأت های امنا تعیین و تصویب می شوند و این مسائل اصلاً به وزارت علوم ربطی ندارد.
وی با بیان اینکه افزایش شهریه ها تصمیمات درون دانشگاهی است، اضافه کرد: فکر می کنم اگر هم قرار باشد به این پردیسها به چشم کسب درآمد نگاه کنند این نگاه باید دو سویه باشد، بدین معنا که علاوه بر کسب درآمد به وضعیت درآمد دانشجویان نیز توجه شود.

پی اچ دی آزمون : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه  پی اچ دی آزمون

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

 • شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان
 • هزینه دکتری پردیس خودگردان
 • شرایط دانشگاه پردیس خودگردان
 • شهریه دانشگاههای پردیس خودگردان
 • شهریه ارشد پردیس خودگردان
 • شهریه دانشگاه خودگردان
 • شهریه پردیس
 • هزینه دانشگاه پردیس
 • دانشگاههای پردیس خودگردان
 • هزینه تحصیل در پردیس خودگردان
 • شهریه دانشگاه پردیس خودگردان
 • شهریه دانشگاه پردیس خود گردان
 • هزینه تحصیل در پردیس خودگردان ارشد
 • شهریه دانشکاه بردیس خودکردان
 • هزینه تحصیل در دانشگاه پردیس خودگردان
 • پردیس خودگردان ارشد
 • شهریه های پردیس خودگردان
 • هزینه پردیس خودگردان ارشد
 • شهریه ی پردیس خودگردان
 • هزینه ارشد پردیس خودگردان
 • هزینه های دانشگاه پردیس خودگردان
 • شهریه کارشناسی ارشد پردیس خودگردان
 • هزینه پردیس خودگردان دانشگاه تهران
 • شهریه ارشد پردیس خودگردان دانشگاه تهران
 • هزینه کارشناسی ارشد پردیس خودگردان
 • شهریه پردیس های خودگردان
 • شهریه پردیس خودگردان
 • شهریه پردیس خودگردان پزشکی
 • شهریه دانشگاه خودگردان پردیس
 • شهریه دانشگاه های پردیس
 • شهریه پردیس خودگردان کارشناسی ارشد
 • هزینه دانشگاه خودگردان
 • شهریه دانشجو پزشکی پردیس خودگردان
 • شهریه پردیس خودگردان علوم پزشکی
 • شهریه پردیس خودگردان دانشگاه قم
 • هزینه دانشگاه پردیس خودگردان ارشد
 • میزان شهریه پردیس خودگردان
 • شهریه های دانشگاه پردیس خودگردان
 • هزینه پردیس دانشگاه آزاد
 • هزینه پردیس
 • شهریه پردیس های خود گردان
 • پردیس خودگردان شهریه
 • شهریه دانشگاههای پردیس
 • دکتری آزاد یا پردیس
 • میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان
 • شهریه پردیس دانشگاه ازاد
 • پردیس خودگردان دانشگاه ازاد
 • تفاوت پردیس با نوبت دوم
 • هزینه دانشگاه خود گردان
 • شهریه دانشگاه پردیس خودگردان ارشد