واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در ترم جاری هیچگونه افزایشی در شهریه ثابت و متغیر نداشته است.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد و سراسری

پیرو برخی اخبار در خصوص افزایش شهریه دانشجویان در ترم جاری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در اطلاعیه ای اعلام کرد: این واحد دانشگاهی در حالی که می بایست کلیه شهریه ثابت و متغیر را در ابتدا ترم دریافت کند، اما به منظور رفاه حال دانشجویان تنها اقدام به اخد شهریه ثابت و ۳۰ درصد شهریه متغیر از دانشجویان نموده و مقرر شده است مابقی شهریه متغیر پس از مراحل حذف واضافه از دانشجویان اخذ شود.

لذا چنین شائبه ای تنها به دلیل عدم اطلاع کافی از سوی برخی افراد ایجاد شده است، زیرا هیچکدام از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به افزایش شهریه نیستند مگر در مواردی که این افزایش به صورت سالانه و طبق مصوبه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مرکزی این دانشگاه به تمام واحدها ابلاغ شود.

افزایش شهریه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

افزایش شهریه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد | افزایش شهریه دانشجویان در ترم جاری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد شهریه ثابت و متغیر واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد