سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) دکتری پولی : دکتر سید مهدی قمصری در گفت‌وگو با ایسنا شهریه دکتری پردیس دانشگاه تهران را اعلام کرد.

شهریه دکتری پردیس دانشگاه تهران

معاون آموزشی دانشگاه تهران در خصوص هزینه دوره دکتری پردیس‌های خودگردان دانشگاه تهران تصریح کرد: هزینه این دوره‌ها همچون هزینه دوره‌های شبانه دانشگاه تهران است، اما احتمالا تغییراتی توسط هیات امنای دانشگاه بر روی میزان آن انجام شود.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

شهریه دکتری شبانه دانشگاه تهران

قمصری شهریه دوره دکتری شبانه دانشگاه تهران را در رشته‌های علوم انسانی ۴۵ میلیون تومان و در سایر رشته‌ها ۵۵ میلیون تومان عنوان کرد.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

شهریه دکتری شبانه دانشگاه تهران

شهریه دکتری پردیس البرز دانشگاه تهران | شهریه دکتری پردیس کیش دانشگاه تهران | شهریه دکتری پردیس دانشگاه تهران ارس | شهریه دکتری شبانه دانشگاه تهران | PhD

 • شهریه پردیس دانشگاه تهران
 • شهریه دکتری پردیس بین الملل کیش
 • پذیرش دانشجوی دکتری پولی دکتری بدون آزمون ۹۲-۹۳ پردیس دانشگاه تهران

 • پردیس خودگردان دانشگاه تهران
 • شهریه شبانه دانشگاه تهران
 • شهریه دکتری پردیس دانشگاه تهران
 • شهریه نوبت دوم دکتری
 • شهریه پردیس خودگردان دانشگاه تهران
 • هزینه دکتری شبانه ۹۳
 • شهریه دکتری شبانه ۹۲-۹۳
 • هزینه شبانه دانشگاه تهران
 • شهریه نوبت دوم دوره دکتری دانشگاه تهران
 • میزان شهریه دوره دکتری پردیس دانشگاه تهران
 • شهریه نوبت دوم دکتری دانشگاه تهران
 • شهریه نوبت دوم دکتری ۹۳
 • شهریه دکتری نوبت دوم
 • شهریه دانشگاه تهران شبانه
 • شهریه دوره دکتری پردیس خودگردان
 • شهریه دکتری شبانه
 • هزینه نوبت دوم دکتری دانشگاه تهران
 • هزینه نوبت دوم دکتری
 • هزینه شبانه دکتری ۹۳
 • شهریه دکتری دانشگاه تهران
 • شهریه دکتری شبانه دانشگاه امیرکبیر
 • هزینه دکترای شبانه دانشگاه تهران
 • شهریه دوره شبانه دکتری دانشگاه تهران
 • شهریه دوره دکتری نوبت دوم دانشگاه تهران
 • وام شهریه دکتری پردیس
 • شهریه دکترا نوبت دوم
 • شهریه دکتری نوبت دوم دانشگاه تهران
 • هزینه دکتری شبانه دانشگاه تهران ۹۳
 • پردیس خودگردان دانشگاه تهران البرز
 • شهریه دانشگاه پردیس در مقطع دکتری
 • پردیس خودگردان ارس
 • دکترا پردیس خودگردان
 • شهریه دوره دکتری نوبت دوم
 • شهریه دوره شبانه دانشگاه تهران
 • شهریه شبانه دانشگاه تهران دکتری
 • شهریه پردیس دانشگاه تهران دکتری
 • پردیس دانشگاه تهران دکتری
 • شهریه دکتری پردیس دانشگاه خوارزمی
 • شهریه نوبت دوم دکتری دانشگاه اصفهان
 • شهریه شبانه دوره دکتری
 • شهریه نوبت دوم دانشگاه تهران
 • شهریه دکتری پردیس خودگردان دانشگاه تهران
 • شهریه دکتری پردیس ارس دانشگاه تهران
 • پردیس خودگردان تهران
 • شهریه دکتری پردیس خودگردان ۹۳
 • شهریه دکترا پردیس دانشگاه تهران
 • هزینه دکترا پردیس دانشگاه تهران
 • میزان شهریه شبانه دکتری دانشگاه تهران
 • پردیس خودگردان ارس
 • شهریه دوره دکتری شبانه دانشگاه تهران