شهریه دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد در سال تحصیلی ۹۳ـ۹۲ بر روی سایت روابط عمومی مرکز آزمون دانشگاه آزاد قرار گرفت.

شهریه دکتری دانشگاه آزاد ۹۲

میزان شهریه دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد سال ۹۲-۹۳ به جز مراکز آموزش بین‌المللی در دو بخش ثابت و متغیر بر روی سایت روابط عمومی مرکز آزمون دانشگاه آزاد به نشانی اینترنتی www.pubr-azmoon.com قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، به پیشنهاد هیئت رئیسه دانشگاه آزاد و تصویب هیئت امنای مرکزی این دانشگاه برای رفاه حال دانشجویان و خانواده آنان شهریه تمام دانشجویان دانشگاه آزاد اعم از جدید‌الورود و یا شاغل به تحصیل در سال تحصیلی ۹۲_۹۳ تنها سه درصد افزایش می‌یابد.
بنابراین گزارش، میزان شهریه ثابت هر نیم‌سال تحصیلی در دوره دکتری تخصصی در رشته‌های علوم انسانی برای دانشجویان غیربورسیه ۲۶ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۹۳۰ ریال و برای دانشجویان بورسیه ۳۱ میلیون و ۳۷۵ هزار و ۱۴۰ ریال است.
همچنین شهریه ثابت رشته‌های غیر از علوم انسانی برای دانشجویان غیربورسیه ۳۹ میلیون و ۶۴۵ هزار و ۶۳۰ ریال و برای دانشجویان بورسیه ۴۶ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۷۵۰ ریال است.
بر اساس این گزارش، شهریه متغیر هر واحد درسی نیز برای دروس نظری برای دانشجویان غیربورسیه در مقطع دکتری ۲ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۶۵۰ ریال و برای دانشجویان بورسیه ۳ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۹۱۰ ریال اعلام شده است.
همچنین شهریه متغیر هر واحد درسی در دروس عملی، ۳ میلیون و ۱۷۸ هزار و ۲۷۰ ریال برای دانشجویان غیربورسیه و ۳ میلیون و ۷۶۱ هزار و ۸۷۰ ریال برای دانشجویان بورسیه است.
بر اساس این گزارش، شهریه هر واحد درسی پایان‌نامه نیز برای دانشجویان غیربورسیه ۸ میلیون و ۹۹۰ هزار و ۵۶۰ ریال و برای دانشجویان بورسیه ۱۰ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۶۲۰ ریال است.
شایان ذکر است، پذیرفته شدگان باید در زمان ثبت‌نام مبلغ ۷۰۰ هزار ریال بابت هزینه خدمات آموزشی مانند برگزاری مسابقات ورزشی، سمینار‌های منطقه‌ای، دبیرخانه مناطق، تهیه کارت دانشجویی و کمک به صندوق رفاهی به همراه شهریه نیم‌سال اول بپردازند.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

 • شهریه دکتری دانشگاه آزاد ۹۳
 • شهریه دکتری دانشگاه آزاد ۹۳-۹۴
 • شهریه دکترا دانشگاه آزاد
 • شهریه دکتری آزاد ۹۳
 • شهریه دکتری دانشگاه آزاد ۹۴-۹۵
 • شهریه دانشگاه آزاد دکتری ۹۳
 • هزینه دکترای دانشگاه آزاد
 • شهریه دکترا دانشگاه آزاد ۹۳
 • شهریه دکتری دانشگاه آزاد ۹۴
 • دوره دکتری چند سال است؟
 • هزینه دکتری دانشگاه آزاد ۹۳
 • شهریه دکتری دانشگاه ازاد
 • شهریه دکتری ازاد ۹۳
 • شهریه دوره دکتری دانشگاه آزاد
 • کل هزینه دکتری دانشگاه آزاد
 • دکترا چند ترم است
 • شهریه دانشگاه آزاد دکتری
 • شهریه پزشکی دانشگاه آزاد ۹۳
 • هزینه هر ترم دکتری دانشگاه آزاد
 • شهریه دکتری دانشگاه ازاد ۹۳
 • شهریه دکتری معماری دانشگاه آزاد
 • هزینه دکتری آزاد ۹۳
 • شهریه دکترای دانشگاه آزاد ۹۳
 • هزینه دکتری دانشگاه آزاد ۹۲
 • میزان شهریه دکتری دانشگاه آزاد ۹۳
 • شهریه دکتری دانشگاه آزاد
 • هزینه دکتری دانشگاه ازاد
 • شهریه دکتری دانشگاه آزاد۹۳
 • منابع دکتری معماری دانشگاه آزاد
 • شهریه دکترای دانشگاه آزاد
 • شهریه دکترا دانشگاه ازاد
 • هزینه ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد ۹۳
 • هزینه دکتری دانشگاه آزاد ۹۳-۹۴
 • هزینه دکتری دانشگاه آزاد
 • هزینه دوره دکتری دانشگاه آزاد
 • شهریه ثابت دکتری دانشگاه آزاد ۹۳-۹۴
 • دکتری معماری دانشگاه آزاد
 • شهریه دکتری ازاد
 • دوره دکترا چند سال است
 • شهریه دکترای دانشگاه آزاد ۹۲
 • شهریه دکتری دانشگاه آزاد سال ۹۳
 • شهریه هر ترم دکتری دانشگاه آزاد
 • شهریه دکتری عمران دانشگاه ازاد
 • دکترا چند سال است
 • کل شهریه دکتری دانشگاه آزاد
 • میزان شهریه دکتری دانشگاه آزاد
 • مقطع دکترا چند سال است
 • دکتری چند ترم است
 • شهریه دکترا آزاد ۹۳
 • شهریه دانشگاه آزاد دکتری ۹۴