سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) آزمون کارشناسی ارشد ۹۳ : شهریه نوبت دوم ارشد ( دوره شبانه ارشد ) دانشگاههای غیر انتفاعی اعلام شد.این جدول شامل شهریه دانشگاه تهران ، شهریه دانشگاه شریف،.. نیست.

زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۵

شهریه ارشد غیرانتفاعی

نام گروه شهریه ثابت شهریه متغیر پایان نامه نظری پایان نامه آزمایشگاهی یا کارگاهی
علوم انسانی ۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۷۰۰٫۰۰ تومان ۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵۰٫۰۰۰ تومان
سایر گروههای آموزشی ۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۸۰۰٫۰۰ تومان ۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲۵۰٫۰۰۰ تومان

پی اچ دی آزمون : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه  پی اچ دی آزمون

در زمینه شهریه دانشگاه ها بیشتر بدانید:

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

 • شهریه دانشگاه غیر انتفاعی کارشناسی ارشد
 • هزینه دانشگاه غیر انتفاعی کارشناسی ارشد
 • شهریه ارشد غیرانتفاعی ۹۳
 • شهریه ارشد غیرانتفاعی
 • شهریه دانشگاه غیر انتفاعی
 • شهریه ارشد غیر انتفاعی
 • شهریه دانشگاه غیرانتفاعی
 • شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه غیر انتفاعی
 • کارشناسی ارشد غیر انتفاعی
 • شهریه دانشگاه غیر انتفاعی ارشد
 • شهریه غیرانتفاعی ارشد
 • شهریه ارشد دانشگاه غیر انتفاعی
 • شهریه ارشد دانشگاه غیرانتفاعی
 • شهریه کارشناسی ارشد غیرانتفاعی
 • موسسه غیر انتفاعی ارشدرشته زراعت
 • شهریه کارشناسی ارشد غیر انتفاعی
 • شهریه دانشگاه غیرانتفاعی کارشناسی ارشد
 • شهریه دانشگاه غیرانتفاعی
 • هزینه ارشد غیرانتفاعی
 • ارشد غیر انتفاعی
 • شهریه دانشگاه غیرانتفاعی ارشد
 • پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاه غیر انتفاعی
 • کارشناسی ارشد غیرانتفاعی
 • شهریه غیر انتفاعی ارشد
 • هزینه ارشد غیر انتفاعی
 • ثبت نام کارشناسی ارشد غیر انتفاعی
 • شهریه دانشگاه غیرانتفاعی در مقطع کارشناسی ارشد
 • هزینه کارشناسی ارشد دانشگاه غیر انتفاعی
 • هزینه ارشد دانشگاه غیر انتفاعی
 • شهریه دانشگاه غیرانتفاعی ارشد
 • ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه غیر انتفاعی
 • ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد برق ۹۳
 • ثبت نام کارشناسی ارشد غیرانتفاعی
 • هزینه کارشناسی ارشد غیر انتفاعی
 • هزینه کارشناسی ارشد غیرانتفاعی
 • هزینه غیرانتفاعی ارشد
 • شهریه ارشد دانشگاه غیرانتفاعی
 • هزینه دانشگاه غیرانتفاعی
 • شهریه دانشگاه غیر انتفاعی کارشناسی
 • شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه غیرانتفاعی
 • شهریه دانشگاه های غیرانتفاعی
 • کارشناسی ارشد دانشگاه غیر انتفاعی
 • شهریه ارشد غیرانتفاعی
 • aشهریه کامل کارشناسی ارشد در دانشگاه غیر انتفاعی در سال ۹۲-۹۳
 • شهریه کارشناسی ارشد غیرانتفاعی ۹۴
 • هزینه دانشگاه غیر انتفاعی ارشد
 • شهریه ی هر ترم کارشناسی عمران موسسه غیر انتفاعی زاگرس چقدر می باشد
 • شهریه ارشد معماری غیر انتفاعی
 • شهریه دانشگاه غیرانتفاعی رشته مدیریت
 • شهریه دانشگاه غیرانتفاعی کارشناسی ارشد رشته حسابداری