سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )  آزمون دکتری ۹۴  : رئیس دانشگاه پیام نور، شرط معدل برای جذب دانش آموختگان دکتری در این دانشگاه را اعلام کرد.

ابوالفضل فراهانی گفت: دانشگاه پیام نور به دنبال دانش آموخته ای است که در دانشگاه معتبر درس خوانده و به درستی تحصیل کرده است؛ در واقع دانشگاه پیام نور به دنبال استخدام نخبگان و دانشجویان رتبه های برگزیده دانشگاههاست.

وی گفت: میانگین سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری باید بین ۱۶:۰۵ تا ۱۸:۰۵ باشد تا دانش آموختگان بتوانند در دانشگاه پیام نور جذب شوند.

به گفته رئیس دانشگاه پیام نور، افراد دارای معدل پایین تر از میانگین ۱۶:۰۵ حتی اگر دارای مدرک دکتری باشند شانس همکاری ندارند.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

جذب دکتری پیام نور

شرایط جدید جذب دانشگاه پیام نور – استخدام دانشجویان برتر دکتری – جذب در دانشگاه پیام نور – استخدام دکتری در دانشگاه پیام نور – شرط معدل برای جذب دکتری در پیام نور .

شرط معدل برای جذب دانش آموختگان دکتری در پیام نور .