هر کسی نمی‌تواند از طریق پرداخت شهریه 55 میلیونی ، دانشجوی دکتری شود بلکه باید در آزمون نیمه‌متمرکز دکتری رتبه‌ای کسب کرده باشد.به فرض یک گروه آموزشی در یک دانشگاه 10 نفر ظرفیت پذیرش روزانه دارد، وقتی از میان قبول شدگان آزمون نیمه متمرکز دکتری به اندازه سه برابر این ظرفیت برای مصاحبه معرفی می‌شوند، پس از مصاحبه به اندازه ظرفیت اعلام شده پذیرش می‌شوند و اگر گروه تشخیص دهد نفر یازدهم و دوازدهم از نظر علمی اعتبار دارند و مصاحبه را جواب داده اند، می توانند پیشنهاد دهند که آن دو نفر به صورت دانشجوی ظرفیت مازاد (پولی) ثبت نام کنند. تاریخ پذیرش دکتری پولی از بهمن 90 شروع میشود.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

 • دکترای پولی
 • پذیرش دانشجوی دکتری پولی
 • پذیرش دانشجوی دکتری
 • پذیرش دانشجوی دکترا
 • دکترای پولی
 • پذیرش دانشجوی دکتری پولی
 • دکترا پولی
 • ثبت نام دکترای پولی
 • پذیرش دانشجوی دکتری
 • پذیرش دکترا پولی
 • پذیرش دانشجو دکترا
 • پذیرش دکترا
 • پذیرش دانشجوی دکترای پولی
 • شرایط پذیرش دانشجوی دکتری پولی
 • دانشجوی دکتری پولی
 • ثبت نام دکتری پولی
 • شهریه دکتری آزاد
 • شرایط پذیرش دکتری پولی
 • آزمون دکتری پولی
 • نحوه پذیرش دکتری پولی
 • پذیرش دانشجوی دکترای پولی
 • پذیرش پولی دکتری
 • پذیرش دانشجوی دکترا پولی
 • شرایط پذیرش دانشجوی دکترای پولی
 • دانشگاه بولی
 • شرایط دکتری
 • شرایط ثبت نام دکتری پولی
 • شرایط پذیرش دکترای پولی
 • دانشگاه دکتری پولی
 • دانشجوی پولی دکتری
 • دکتری پولی دانشگاه
 • دوره دکتری پولی
 • پذیرش دانشجوی پولی در مقطع دکتری
 • پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون پولی
 • شرایط ونحوه پذیرش دکتری پولی سال۹۳
 • پذیرش دانشجوی دکتری در ترکیه
 • شرایط پزیرش phd
 • پذیرش دانشجو دکترا در ترکیه
 • کل شهریه دکتری برق دانشگاه آزاد
 • دکتری پولی ۹۳ ثبت نام
 • بذیرش دکترای بولی ۹۳-۹۴
 • شرایط پذیرش دانشجو دکتری پردیس پولی ۹۳-۹۴
 • شهریه کل دکتری دانشگاه آزاددرسال۹۴-۹۳
 • ثبت نام دکترا پولی سال ۹۴ ۹۳
 • بذیرش دکتری معماری دردانشگاهای بولی
 • دانشگاههای دولتی دارای پذیرش پولی دکتری برق وشرایط پذیرش
 • شرایط پذیرش دانشجو دانشگاه آزاد مقطع دکتری
 • دکترا پولی علوم سیاسی
 • شرایط پذیرش دانشجو در مقطع دکتری
 • شهریه کل دکتری دانشگاه آزادسال۹۴-۹۳