سومین کنگره بین المللی علمی ورزشی دانشگاههای آسیا در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۱ تا ۱۹ خرداد ۱۳۹۱ توسط فدراسیون ورزش های دانشگاهی آسیا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی
برگزار کننده: فدراسیون ورزش های دانشگاهی آسیا
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تهران

سومین کنگره بین المللی علمی ورزشی دانشگاههای آسیا
محور اصلی:
رشد و تعالی دانشجویان دانشگاههای آسیا از طریق ورزش

سایر محورها:
توسعه ورزش همگانی در دانشگاههای آسیا
بازاریابی و ارتباطات در ورزش دانشگاههای آسیا
مطالعات موردی در مدیریت و سازمان دهی ورزش دانشگاهها
فلسفه داوطلبی به عنوان نقطه قوت ورزش دانشگاههای آسیا
بودجه ریزی، تامین اعتبار و امور مالی در ورزش دانشگاههای آسیا
طراحی و تدوین برنامه های استراتژیک در ورزش دانشگاههای آسیا
اهمین فناوریهای نوین در ارتقاء و توسعه ورزش دانشگاههای آسیا
نقش فعالیتهای ورزش دانشگاههای آسیا در بین دانشجویان در فرهنگ ها و جوامع
کاربرد علوم ورزشی در ارتقاء ورزش دانشگاهی

تاریخ برگزاری:
۱۸ خرداد ۱۳۹۱ تا ۱۹ خرداد ۱۳۹۱

مهلت ارسال اصل مقالات:

۲۰ فروردین ۱۳۹۱

تاریخ اعلام داوری مقالات:

۳۰ فروردین ۱۳۹۱