پی اچ دی آزمون ( Phd Azmoon.Net )  کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۲ : داوطلبان زمان استقرار در صندلی خود دقت کنند که شماره صندلی، شماره کارت ورود به جلسه و شماره پاسخنامه آنها یکسان باشد در غیر اینصورت مراتب را جهت رفع‌ اشکال به مسؤولان مربوط اطلاع دهند.
در آزمون کارشناسی ارشد ۹۲ به هر داوطلب متناسب با مجموعه امتحانی انتخابی در زمان ثبت‌ نام، یک جلد دفترچه سوال داده خواهد شد و هر داوطلب باید با توجه به رشته‌های انتخابی خود و اطلاعات مربوط به مواد امتحانی و ضرایب آنها به سئوالات دروس مربوطه پاسخ دهد.
بدیهی است برای یک رشته خاص از یک مجموعه امتحانی، آن دسته از دروسی که ضرایب آنها صفر درج شده در محاسبه نمره کل داوطلب جهت گزینش علمی آن رشته بی‌تاثیر بوده و داوطلب الزامی به پاسخگویی آنها ندارد، ولی در محاسبه نمره کل داوطلب در سایر رشته‌های متناظر با مجموعه امتحانی موثر خواهد بود.
لازم به ذکر است که زمان اختصاص داده شده جهت پاسخگویی به سئوالات بر مبنای کلیه دروس مجموعه امتحانی در نظر گرفته شده است.
آزمون عملی طراحی مجموعه‌های معماری، طراحی شهری، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، طراحی پارچه و لباس، طراحی فضاهای آموزشی و هنرهای تصویری و طراحی، همچنین آزمون عملی کارگردانی مجموعه هنرهای نمایشی ازبین داوطلبانی که حدنصاب نمره لازم در آزمون تستی را کسب نکرده‌اند، متعاقبا برگزار می‌شود.
سوالات کلیه مجموعه‌های امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۲ به جز برخی دروس مجموعه‌های «نوازندگی ساز جهانی و هنرهای نمایشی» به صورت تستی خواهد بود.
پاسخ سؤالات تستی باید در پاسخنامه و در گزینه‌ای که صحیح به نظر می‌رسد و ردیف آن با شماره سؤال منطبق است، با مداد سیاه معمولی و به طور یکنواخت و پررنگ علامت‌گذاری شود.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد و سراسری

نحوه نمره‌دهی به سوالات ارشد دانشگاه آزاد ۹۲

در سوالات تستی برای هر پاسخ صحیح یک نمره مثبت و به منظور خنثی کردن پاسخ‌های حدسی و یا تصادفی، برای هر پاسخ غلط نمره منفی منظور می‌شود، بنابراین به داوطلبان توصیه می‌شود اگر پاسخ سوالی را نمی‌دانند به آن جواب ندهند، زیرا به سوالات بدون جواب، نمره منفی یا مثبت تعلق نمی‌گیرد.

پی اچ دی آزمون : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه سایت آزمون دکتری