سایت آزمون دکتری ( PhdAzmoon.Net ) آزمون دکتری 92 سراسری : مواد امتحانی آزمون دکتری 92 نهایی شد . تعداد 285  ماده درسی برای آزمون دکتری 92 نهایی شد. کمترین تغییرات در مواد آزمون کتبی ( کنکور دکتری 92 ) آزمون دکتری 92 اعمال شده است.

سوالات آزمون دکتری ۹۲

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی با بیان اینکه در آزمون کتبی دکتری ۹۲ حداقل تغییرات اعمال خواهد شد،‌گفت: 285 ماده درسی برای طرح سوال کنکور دکتری 92 در نظر گرفته شده است.

مواد آزمون دکتری ۹۲

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: اعمال حداقل تغییرات ممکن در مواد آزمون دکتری ۹۲ سیاست مورد توافق شورای برنامه ریزی آموزش عالی و سازمان سنجش به شمار می آید به جز مواردی که در کمیته های این شورا و سازمان مذکور هماهنگ شده است.

طراحی سوالات آزمون دکتری ۹۲ در سازمان سنجش

سعید قدیمی گفت: شورای برنامه ریزی هم اکنون ۲۸۵ ماده درسی را برای طرح سوال در تمام رشته های آزمون دکتری ۹۲ تحویل سازمان سنجش داده است.
مدیرکل شورای برنامه ریزی آموزش عالی با بیان اینکه حداقل این مواد برای دوره اول ۱۰۰ بود، اظهار داشت: در مواد درسی یک حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۱۲۰۰ در نظر گرفته شده که نقطه میانگین فعلاً ۲۸۵ ماده درسی است.
به گفته قدیمی در کنکور دکتری ۹۲ همین ۲۸۵ ماده درسی اعمال می شود و بنای تغییر در این تعداد فعلاً وجود ندارد.
مدیر سایت : ابهام فاحشی در اضهارات سعید قدیمی مدیرکل شورای برنامه ریزی آموزش عالی وجود دارد .منشاء این ابهام دو مورد می تواند باشد.1- اشتباه خبرنگار مهر در اطلاع رسانی که به جای “285 مجموعه رشته گرایش” نوشته “285 ماده درسی”این شکل اطلاع رسانی متاسفانه از اشراف نداشتن ایشان به جزئی ترین مورد از آزمون دکتری نشات میگیرد.2- مواد امتحانی به صورت کاملا محسوسی کم شده.در این صورت مواد امتحانی آزمون دکتری 92 از مواد امتحانی آزمون دکتری 90 هم کمتر می باشد. چرا که مواد امتحانی آزمون دکتری سال 90 تعداد “280”مورد و مواد امتحانی آزمون دکتری سال 91 نیز ” ۱۳۷۵” عنوان بوده است. در این صورت هم تخصصی شدن آزمون دکتری بی پایه و اساس می باشد.و آزمون دکتری 92 می باست 360درجه تغییر کرده باشد.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه سایت آزمون دکتری