سایت آزمون دکتری (PhdAzmoon.Net)  آزمون دکتری 92 نیمه متمرکز : رئیس سازمان سنجش از تدوین کتابچه سوالات آزمون دکتری برای سال آینده خبر داد و از سرنوشت سوالات بعد از برگزاری کنکور گفت.

سوالات آزمون دکتری ۹۲

ابراهیم خدایی گفت: روی دفترچه سوالات هر داوطلب، مشخصاتی از جمله نام، نام خانوادگی، سال تولد، شماره شناسنامه و شماره داوطلبی درج شده است که بعد از پایانکنکور از دانشگاه ها خواسته شد سوالات خمیر شود.
وی افزود: پس از خروج سوالات از جلسه کنکور، قابل استفاده در بانک سوالات نیست.
رئیس سازمان سنجش به روش دیگری برای انتشار سوالات کنکور دکتری اشاره کرد و اظهار داشت: بنابراین باید به روش دیگری برای انتشار سوالات و قرار گرفتن آن در اختیار داوطلب فکر کرد که ما پیش بینی کردیم از سال آینده کتابچه سوالات کنکور دکتری توسط شرکت تعاونی یا ارگان دیگری منتشر شود.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون