سازمان سنجش در حالی در کارنامه نهایی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال 90، سهمیه‌ای تحت عنوان مربی را برای مربیان پیمانی دانشگاه‌ها در نظر گرفته است که مسئولان وجود این سهمیه را رد می‌کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، در کارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال 90 گزینه‌ای تحت عنوان سهمیه مربی آموزشی یا پیمانی درج شده بود که تعیین می‌کرد داوطلب “مربی آموزشی رسمی یا پیمانی” است یا خیر.
همچنین در کارنامه نهایی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال 90 به دانشگاهها نیز، سهمیه‌ای به عنوان “مربی” برای داوطلبان مربی آموزشی رسمی یا پیمانی در نظر گرفته شد که نشان می داد قبولی فرد بر اساس سهمیه مربی محاسبه شده است.
بنابراین در کارنامه نهایی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال 90 وضعیت داوطلبانی که مربی رسمی یا پیمانی هستند بر اساس سهمیه “مربی” در کد رشته‌های امتحانی تعیین شده بود.
به گزارش مهر، این موضوع در حالی در کارنامه رسمیت شناخته شده که سعید قدیمی از مسئولان معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با مهر عنوان ‌کرد چنین سهمیه ای برای مربیان پیمانی وجود ندارد و سهمیه قبولی در کنکور دکتری تنها مختص مربیان رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی است.
گفتنی است مربیان پیمانی دانشگاه‌ها که در کارنامه نهایی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیتآزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال 90، دارای کد رشته محل معرفی برای مصاحبه شناخته شده بودند، حتی در مصاحبه نیز شرکت کرده‌اند اما وقتی معاونت آموزشی وزارت علوم اصلاً سهمیه‌ای به عنوان “مربی” را برای مربیان پیمانی در نظر نمی‌گیرد، سرنوشت این مصاحبه‌ها نیز با ابهام روبرو می‌شود.
به این ترتیب، امروز که به گفته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور زمان اعلام نتایج نهایی آزمون نیمه متمرکز سال 90 است، مربیان پیمانی نباید انتظار پذیرفته شدن از طریق سهمیه مربی را داشته باشند.
هر چند سازمان سنجش نیز مانند معاونت آموزشی وزارت علوم در ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد اما دو بخش در یک ساختار واحد نظرات مختلفی درباره موضوعی واحد از خود بروز می‌دهند. سازمان سنجش به سهمیه مربیان پیمانی در کنکور دکتری اعتبار می‌بخشد اما معاونت آموزشی وزارت علوم آن را بی اعتبار می‌کند.
مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه سهمیه مربیان برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری شامل حال مربیان پیمانی نمی‌شود، گفت: این سهمیه فقط برای مربیان رسمی قطعی و رسمی آزمایشی لحاظ می‌شود.
سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت سهمیه مربیان پیمانی در آزمون نیمه ‌متمرکز دکتری سال 90 گفت: سازمان سنجش آموزش کشور از معاونت آموزشی وزارت علوم استعلامی گرفت و در آن استعلام از معاونت آموزشی خواسته بود 6 مسئله را روشن کند. اولین مسئله، روشن شدن شرایط و ضوابط استفاده از سهمیه مربیان برای مربیان پیمانی وزارت علوم بود.
مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزشی وزارت علوم افزود: دومین موضوعی که سازمان سنجش از معاونت آموزشی وزارت علوم خواسته بود تعیین تکلیف شود، شرایط و ضوابط استفاده از سهمیه مربیان برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری برای مربیان رسمی و پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. سومین مسئله‌اش نیز در مورد استفاده از این سهمیه برای مربیان تمام وقت، پاره وقت، رسمی و پیمانی دانشگاه آزاد اسلامی بود.
سعید قدیمی اضافه کرد: سازمان سنجش درباره شرایط و ضوابط استفاده از سهمیه مربیان برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری برای مربیان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی، مربیان رسمی و پیمانی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز از معاونت آموزشی وزارت علوم استعلام کرد.
وی با اشاره به اینکه موضوعات استعلام سازمان سنجش درباره شرایط و ضوابط استفاده از سهمیه مربیان برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری، در جلسه‌ای با حضور معاون آموزشی وزیر علوم و معاون فنی و آماری سازمان سنجش بررسی شد، گفت: نتیجه این جلسه به این ترتیب شد که سهمیه برای مربیان رسمی قطعی و رسمی آزمایشی وزارت علوم، وزارت بهداشت، دستگاه‌های اجرایی، موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و دانشگاه جامع علمی کاربردی منظور شود.
مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: بنابراین نظر معاونت آموزشی وزارت علوم این بود که استفاده از سهمیه مربیان برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری، برای مربیان پیمانی اعمال نشود.
سعید قدیمی تاکید کرد: از ابتدا نیز قائل بر این بودیم که سهمیه مربیان برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری، فقط برای مربیان رسمی قطعی و رسمی آزمایشی لحاظ شود.