معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۰

سایت سنجش نیز در صفحه اصلی خود ( www.sanjesh.org ) لینک مشاهده نتایج را قرار داد.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

برای مشاهده وضعیت معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۰ اینجا را کلیک نمایید

با دو روش کارنامه داوطلبان قابل مشاهده است :

۱٫ شماره پرونده – نام – نام خانوادگی – سال تولد

۲٫ شماره داوطلبی – نام – نام خانوادگی – شماره شناسنامه

بزودی امکانی فراهم می کنیم تا داوطلبان کارنامه های خودشان را برای تعامل با یکدیگر  در سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) قرار دهند.

تاریخ درج خبر : ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ – ساعت ۱۸:۴۰

 • شماره داوطلبی را فراموش کردم
 • اعلام نتایج دکتری
 • جواب دکتری
 • نتیجه دکتری
 • نتیجه دکترا
 • نتایج دکتری سراسری ۹۳
 • جواب دکترا
 • سازمان سنجش نتایج دکترا
 • نتیجه دکترا
 • نتایج دکتری سازمان سنجش
 • سازمان سنجش نتایج دکتری
 • نتیجه دکتری
 • لینک نتایج دکتری
 • اعلام نتایج دکترا سراسری ۹۲
 • اعلام نتایج دکتری ازاد سال ۹۱
 • نتایج دکتری ۹۲ سراسری
 • اعلام نتایج دکترا سال۹۳ سازمان سنجش
 • اعلام نتایج دکتری تخصصی ۹۲
 • نتایج دکترا۹۲
 • سایت سازمان سنجش نتایج دکتری
 • اعلام نتایج دکترا سراسری ۹۳
 • اعلام نتایج آزمون سنجش
 • شماره پرونده آزمون دکتری ۹۲
 • نتایج دکترا سازمان سنجش
 • نتایج دکتری دولتی ۹۳
 • نتیجه دکتری ۱۳۹۵
 • اعلام نتیجه دکترا
 • اعلام نتایج دکتری سراسری سال ۹۳
 • لینک نتایج دکتری ۹۳
 • نتایج آزمون دکتری ۹۳ سازمان سنجش
 • دکتری آزاد اعلام نتایج
 • سازمان سنجش نتایج دکتری ۹۳
 • نتایج آزمون دکتری سال ۱۳۹۳
 • سازمان سنجش نتایج آزمون دکتری ۹۳
 • سازمان سنجش کشور نتایج ازمون دکترای ۹۳
 • سنجش نتایج ازمون دکتری ۹۳ ازاد
 • googleسازمان سنجش
 • سایت اعلام نتایج دکترا
 • نتایج دکترا از سایت سنجش
 • سازمان سنجش نتایج دکترا دانشگاه ازاد۹۳
 • نتایج دکترای سازمان سنجش
 • اعلام نتایج دکتری دولتی ۹۳
 • جواب نتایج دکتری
 • سایت سازمان سنجش نتایج دانشگاه ازاد دکتری
 • جواب دکتری
 • نتایج دکتری اردیبهشت
 • نتایج دکتری ۹۳ سازمان سنجش
 • سازمان سنجش نتیجه دکترا
 • سازمان سنجش و جواب آزمون دکترا ۹۳
 • نتایج ازمون دکترا سازمان سنجش