سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ راه اندازی شد و داوطلبان می توانند با ورود به سامانه از راهنمایی آن برای انتخاب رشته بهتر کمک بگیرند.

​کارت اعتباری راهنمای انتخاب رشته مجازی سال ۱۳۹۴ به مبلغ ۱۸۰ هزار ریال (۱۸ هزار تومان) بر روی سایت سازمان سنجش قرار دارد و داوطلب می تواند با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب آن را خریداری کند.

راهنمای انتخاب رشته مجازی شامل راهنما برای گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی است.

داوطلب امکان جستجو در این سامانه را دارد و می تواند به کمک آن امکان قبولی خود را در رشته های مورد علاقه بسنجد.

داوطلب برای خریداری کارت اعتباری انتخاب رشته مجازی می تواند بر اساس شماره پرونده و یا شماره داوطلبی مندرج بر روی کارنامه اقدام کند.

 راهنمای انتخاب رشته مجازی سال ۱۳۹۴ گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
 راهنمای انتخاب رشته مجازی سال ۱۳۹۴ گروه آزمایشی علوم تجربی
 راهنمای انتخاب رشته مجازی سال ۱۳۹۴ گروه  آزمایشی علوم انسانی
 راهنمای انتخاب رشته مجازی سال ۱۳۹۴ آزمایشی گروه هنر  
 راهنمای انتخاب رشته مجازی سال ۱۳۹۴ گروه آزمایشی زبانهای خارجی  

 

سایت انتخاب رشته مجازی کنکور سراسری

سایت انتخاب رشته مجازی کنکور سراسری دانشگاه | انتخاب رشته مجازی کنکور سراسری | راهنمای انتخاب رشته مجازی کنکور | کارت سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی آزمون سراسری