آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۰ در تاریخ ۲۲/۲/۱۳۹۰ تا ۲۴ اردیبهشت ۹۰ برگزار می شود.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۵در سایت سازمان سنجش + لینک

زمان اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۹۵

زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون ارشد دانشگاه آزاد ۹۰ ، ۳ تا ۴ روز قبل از زمان برگزاری آزمون ارشد ، از طریق سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی توزیع می شود.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

&#۶۵۲۷۹;موارد لازم برای دریاقت کارت ورود به جلسه : اطلاعات کارت اعتباری ثبت نام ، شماره پرونده ، و کد رهگیری

نتیجه آزمون ارشد ناپیوسته 90 از طریق سایت اعلام نتایج آزمون ، اعلام می شود.

 • دانشگاه ازاد ارشد
 • زمان برگزاری آزمون ارشد آزاد ۹۳
 • مرکز آزمون دانشگاه آزاد ۹۳
 • مرکز آزمون دانشگاه آزاد
 • سازمان سنجش دانشگاه آزاد
 • سایت سازمان سنجش دانشگاه آزاد اسلامی
 • سازمان سنجش دانشگاه ازاد
 • سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد
 • سایت دانشگاه آزاد ارشد
 • تاریخ برگزاری آزمون ارشد دانشگاه آزاد ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • دانشگاه آزادارشد
 • سایت دانشگاه ازاد ارشد
 • سایت مرکز آزمون
 • مرکزآزمون
 • مرکزازمون ارشددانشگاه ازاد
 • سنجش ازاد
 • مرکز ازمون ازاد
 • سایت سازمان سنجش دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد
 • مرکز سنجش دانشگاه آزاد
 • سازمان سنجش دانشگاه آزاد اسلامی
 • دانلود سوالات ارشد دانشگاه آزاد
 • مرکز آزمون دانشگاه آزاد دکتری ۹۱
 • مرکز ازمون دانشگاه ازاد اسلامی کارشناسی ارشد
 • سنجش دانشگاه آزاد اسلامی
 • سایت دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد
 • مرکز آزمون
 • دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • سایت دکتری آزاد
 • سایت مرکز ازمون
 • سایت ارشد دانشگاه آزاد
 • سایت سنجش دانشگاه آزاد اسلامی
 • دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • سایت سنجش دانشگاه ازاد
 • سایت دکتری ازاد
 • سایت سازمان سنجش پزشکی
 • دانلود رایگان نمونه سوالات ارشد دانشگاه آزاد
 • تاریخ برگزاری آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
 • مرکز آزمون آزاد
 • مرکزازمون
 • تاریخ برگزاری کنکور ارشد ۹۳ دانشگاه آزاد
 • سایت ارشد دانشگاه ازاد
 • تاریخ برگزاری ازمون ارشد ازاد ۹۲
 • سایت دانشگاه آزاد دکتری ۹۲
 • زمان آزمون دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد
 • سایت ارشد آزاد
 • سایت دانشگاه آزاد آزمون دکتری
 • سایت مرکز ازمون دانشگاه ازاد
 • سازمان سنجش ازاد
 • سایت ارشد ازاد