خبر از طراحی پورتال برای اعضای هیات علمی واجد شرایط طراحی سوالات کنکور دکتری و ایجاد بانک سوالات آزمون دکتری نیمه متمرکز

سید جلال طباطبایی معاون اجاریی سازمان سنجش گفت : سازمان سنجش آموزش کشور در زمینه طراحی سئوالات آزمون نیمه متمرکز دکتری باید از پتانسیل تمامی استادان استفاده کند به همین جهت برای آزمونهای نیمه متمرکز دکتری سالهای بعد پورتالی طراحی می کنیم تا مشارکت اکثریت اساتید در زمینه طراحی سئوال را فراهم کند.

این گزارش توسط خبرنگار سایت مهر تهیه شده که برای خواندن متن کامل گزارش به آدرس
http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=1295294
مراجعه فرمایید.