فهرست اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته محل‌های تحصیلی آزمون دکتری ۹۴ برای شرکت در مصاحبه دکتری تخصصی و بررسی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی نیمه اردیبهشت‌ماه اعلام می‌شود.

حسین توکلی مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: پس از انتخاب رشته مجازین به انتخاب رشته آزمون دکتری نیمه‌متمرکز سال ۹۴ گزینش علمی مرحله اول داوطلبان به منظور معرفی اولیه آنها به صورت چند برابر ظرفیت با توجه به ظرفیت پذیرش دانشجو در هر یک از کد رشته محل‌های تحصیلی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی صورت می‌گیرد.
وی افزود: نمره داوطلبان در این مرحله براساس نمره کل داوطلب حاصل از ۸۰ درصد نمره آزمون و ۲۰ درصد معدل‌های تراز شده دوره کارشناسی و کارشناسی‌ارشد و دیگر ضوابط است.
مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: بر این اساس فهرست اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته محل‌های تحصیلی برای شرکت در مصاحبه تخصصی و بررسی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی مطابق مصوبه وزارت علوم و حداکثر در ۵ کد رشته امتحانی در نیمه اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد و به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ارسال می‌شود.

مصاحبه آزمون دکتری ۹۴

مصاحبه آزمون دکتری ۹۴ | زمان اعلام نتایج مصاحبه دکتری دانشگاه ها ؟ راهنمای موفقیت در مصاحبه دکتری سوالات مصاحبه ذکتری قبولی در مصاحبه دکترا نکات راهکارها ناگفته های مصاحبه دکتری

مصاحبه دکتری دانشگاه

زمان دقیق مصاحبه دکتری اعلام شد؟