دکتر علوی فاضل در پی پرسش های مکرر پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری درخصوص زمان مصاحبه ها ، گفت: مصاحبه های دوره دکتری تخصصی(PHD) سال ۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی از هفته آخر خردادماه آغاز خواهد شد، لذا داوطلبان برای کسب اطلاع از زمان دقیق مصاحبه ها باید پیگیر اخبار از طریق سایت روابط عمومی معاونت سنجش و پذیرش به آدرس www.pubr-azmoon.com باشند.

وی در ادامه تأکید کرد: در حال حاضر صرفاً براساس نمره کتبی داوطلبان دعوت به مصاحبه ها اعلام شده است، اما اینکه پذیرفته شدگان این مرحله در کدامیک از انتخابهای خود پذیرش خواهند شد، هنوز بررسی و پردازش صورت نگرفته است؛ لذا نتیجه نهایی بعد از مصاحبه ها در شهریورماه مشخص خواهد شد. وی در پایان گفت: جدول زمان مصاحبه ها بعد از قطعی شدن، بر روی سایت www.azmoon.net قرار خواهد گرفت

زمان دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۹۴

زمان دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۹۴ | زمان و مکان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد | زمان مصاحبه دکتری آزاد ۹۴ | زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد نتایج آزمون دکترای دانشگاه آزاد ۹۴ :

  • زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۹۴