سایت آزمون دکتری Phd zmoon.Net )>> مصاحبهآزمون دکتری۹۲ :  زمان مصاحبه دکتری دانشگاه شریف در رشته های علوم ریاضی و علوم کامپیوتر ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر ، شیمی ، مهندسی هوا فضا ، فیزیک ،مهندسی انرژی ، مهندسی شیمی و نفت ، مهندسی عمران ، مهندسی مکانیک و دریا و مهندسی و علم مواد در روزهای دوشنبه و سه شنبه 20 و 21 خرداد خواهد بود.
مصاحبه دکتری نیمه متمرکز علوم ریاضی و علوم کامپیوتر ۲۱ خرداد در دانشکده علوم ریاضی، مهندسی برق ۲۰ و ۲۱ خرداد در دانشکده مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر۲۰ و ۲۱ خرداد در دانشکده مهندسی کامپیوتر، شیمی ۲۰ و ۲۱ خرداد در دانشکده شیمی ، هوافضا ۲۰ خرداد در دانشکده مهندسی هوا فضا و فیزیک ۲۱ خرداد در دانشکده فیزیک انجام می شود.
همچنین مصاحبه دکتری نیمه متمرکز مهندسی انرژی ۲۰ و ۲۱ خرداد در دانشکده مهندسی برق، مهندسی شیمی و نفت ۲۰ خرداد در دانشکده مهندسی شیمی و نفت، مهندسی عمران ۲۰ و ۲۱ خرداد در دانشکده مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و دریا ۲۰ و ۲۱ خرداد در دانشکده مهندسی مکانیک و مهندسی علم و مواد ۲۱ خرداد در ساختمان مهندسی علم و مواد انجام می شود.
عدم حضور در جلسه مصاحبه به منزله انصراف تلقی شده و تاریخ مصاحبه تحت هیچ شرایطی تغییر نمی کند.
دعوت به مصاحبه شدگان دانشگاه صنعتی شریف برای اطلاعات بیشتر می توانند به سایت این دانشگاه به آدرس http://www.sharif.ir مراجعه کنند.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون