سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۳ : فرایند ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۳ دانشگاه آزاد ، ۳۰ دی ماه سال جاری آغاز می شود.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد و سراسری

زمان برگزاری  کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۳ :

www.phdazmoon.net

کنکور کارشناسی ارشد سال آینده برگزار و ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال ۹۲ نیز از دی ماه سال جاری فعال می شود.

پی اچ دی آزمون : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه  پی اچ دی آزمون

  • زمان تکمیل ظرفیت مرحله دوم کارشناسی ارشد آزاد ۹۲ مشخص شد.
  • زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۳ اعلام شد.

مرحله دوم تکمیل ظرفیت ارشد آزاد ۹۲

مرحله دوم تکمیل ظرفیت ارشد آزاد ۹۲ از نیمه دی ماه شروع میشود. آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد ۹۲ آزاد از نیمه دوم دی ماه .

ثبت نام ارشد دانشگاه آزاد ۹۳

زمان ثبت نام ارشد آزاد ۹۳ ( کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۳  ) ثبت نام ارشد دانشگاه آزاد ۹۳ کی هستش؟