مهلت تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۴ اعلام شد. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ساعت ۲۴ امشب پنجشنبه ۱۶ مهرماه آخرین فرصت ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴ است.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد و سراسری

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۴

دکتر حسین توکلی افزود: تاکنون ۳۸ هزار نفر در مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۴ شرکت کرده اند و داوطلبان تا فرصت باقی مانده می توانند نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کنند.

وی افزود: کلیه داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ ثبت نام کرده اند و در جلسه آزمون حاضر بوده اند اعم از مجازین و غیر محازین به انتخاب رشته ، می توانند با مطالعه اطلاعیه در صورت واجد شرایط بودن حداکثر ۲۰ کدرشته محل را از میان کدرشته های امتحانی مربوط انتخاب کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: آن دسته از داوطلبانی که در زمره پذیرفته شدگان نهایی یکی از کد رشته های دارای شرایط خاص و بورسیه ها هستند در مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۴ حق انتخاب رشته نخواهند داشت.

نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ دوشنبه ۹ شهریور ماه اعلام شد و از میان ۶۵۵ هزار و ۶۷۹ داوطلب در نهایت ۱۵۹ هزار و ۶۴۵ نفر پذیرفته شدند.

مهلت تکمیل ظرفیت ارشد ۹۴ | آخرین فرصت ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۴ | مهلت تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۴ | زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ارشد ۹۴ ۹۵ آزاد سراسری دولتی .