دلیل اینکه آمار پذیرفته شدگان آزمون دکتری ۶۵۰ نفر کمتر از ظرفیت اعلام شده این است که تعدادی از رشته‌ها همچون مدرسی معارف اسلامی، پذیرش دانشجوی دکتری خود را به نیمسال دوم (بهمن ماه) ‌ موکول کرده‌اند همین مساله موجب کاهش آمار پذیرفته شدگان در این مرحله است. به محض اینکه ظرفیت‌های جدید از طرف دانشگاه‌ها به سازمان سنجش برسد اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط تکمیل ظرفیت دکتری نیمه متمرکز ۹۰ صورت خواهد گرفت. 15000 نفری که حائز بالاترین نمرات شده اند ( 10000 نفر از اولین مرحله + 5000 نفر جدید ) می توانند دوباره فرم انتخاب رشته و دانشگاه را پر کنند و پس از اعلام سازمان سنجش آموزش کشور برای مصاحبه به دانشگاهها معرفی شوند.انتخاب مجدد رشته و دانشگاه به این دلیل انجام می گیرد که در این مدت رشته های جدیدی به دانشگاهها اضافه شده است و ظرفیت های رشته ها و دانشگاهها نیز تغییر کرده اند.در کل از این بین 4400 نفر به صورت دانشجوی روزانه گزینش میشوند. نفر 4401 در صورت تمایل دانشجوی دکتری پولی خواهد بود.
صدور کارنامه نهایی برای داوطلبان واجد شرایط گزینش نخستین کنکور دکترای نیمه‌ متمرکز کارنامه‌ای حاوی اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرین رتبه پذیرفته شده در هریک از کدرشته‌های انتخابی و در سهمیه مربوط تنظیم و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور از اوایل مهرماه منتشر می‌شود.
به نظر شما ۴۴۰۰ نفر باقیمانده در مرحله بعد که تعیین شده است مهرماه امسال به جمع پذیرفته شدگان آزمون دکتری نیمه متمرکز بپیوندند چگونه باید انتخاب شوند؟ راه کارهایی ارائه دهید که از این قشر نخبه کشور انتظار می‌رود. با دلیل و برهان عالمانه و به دور از تنش و تخریب باشد.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

 • تکمیل ظرفیت دکتری
 • تکمیل ظرفیت دکترا
 • تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد
 • تکمیل ظرفیت دکتری
 • j;ldg zvtdj ;hvakhsd hvan
 • دکترا تکمیل ظرفیت
 • تکمیل ظرفیت دکترا
 • تکمیل ظرفیت دکتری نیمه متمرکز
 • تکمیل ظرفیت دکتری ۹۰
 • دکتری تکمیل ظرفیت
 • شرایط تکمیل ظرفیت دکتری
 • مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری
 • زمان مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری
 • سازمان سنجش تکمیل ظرفیت دکتری
 • سوده خوش زبان
 • نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دولتی
 • شرایط تکمیل ظرفیت دکتری ۹۲
 • شرایط استفاده از سهمیه هیات علمی برای دکتری تخصصی دانشگاه ازاد ۹۱از طریق تکمیل ظرفیت
 • تکمیل ظرفیت دکترای تخصصی
 • تکمیل ظرفیت دکتری چگونه است
 • kjdd[ nhkahi Hchn hvan
 • n;jvd hchn
 • گزینش دکتری
 • تکمیل ظرفیت دکتری چیست
 • j;ldg zvtdj nhkahi hchn hpno d
 • j;ldg zvtdj n;jvd Hchn
 • j;ldg zvtdj
 • شرایط تکمیل ظرفیت دکتری ازاد۹۴
 • سازمان ینجش
 • kjhd[ j;ldg zvtdj hvan
 • تکمیل ظرفیت دکترای سراسری۹۳
 • تکمیل ظرفیت دکترا چیست
 • ظرفیت مصاحبه دکتری
 • شرایط تکمیل ظرفیت دکتری آزاد۹۴
 • n;jvd nhka\hi Hchn nv shg 94
 • lwhpfi n;jvd
 • lwhpfi n;jvd nhkahi hchn
 • clhk lwhpfi n;jvd
 • شرایط تکمیل ظرفیت دکترا۹۲
 • اعلام تکمیل ظرفیت دکتری سازمان سنجش ۹۳
 • efj khl nv jldg zvtdj ;k; v 94 filk
 • hughl kjhd[ hvan hchn 93
 • n;jvd nhkahi Hchn
 • kjhd[ n;jvd nhkahi hchn 93
 • تکمیل ظرفیت دکتری ۹۳ چگونه است
 • clhk lwhpfi n;jvhd hchn shg 93
 • clhk efj khl Hcl k n;jvd nhka\hi Hchn
 • clhk lwhpfi nhkahi Hchn
 • j;ldg zvtdj hvan hchn 94
 • j;ldg zvtdj hvan svhsvd 94