اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون کار‌شناسی ارشد 90 از سوم تا پنجم مهرماه

نتایج کارشناسی ارشد ۹۵در سایت سازمان سنجش + لینک

زمان اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۹۵

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد (عبدالله سجادی جاغرق) در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس از اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون کار‌شناسی ارشد این دانشگاه طی روزهای یک‌شنبه تا سه‌شنبه هفته آینده خبر داد و گفت: هنوز زمان قطعی اعلام نتایج مشخص نیست و اعلام این نتایج در حال طی مراحل نهایی است.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

زمان درج : ۲۸/۰۶/۹۰

 

 • نتایج تکمیل ظرفیت ارشد ازاد
 • تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد
 • تکمیل ظرفیت ارشد ۹۱
 • تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
 • نتایج تکمیل ظرفیت ارشد
 • تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد
 • تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۰
 • تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۱
 • اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد ۹۱
 • زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد ۹۱
 • اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد
 • تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد
 • تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد
 • جواب تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد
 • جواب تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد
 • اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
 • زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۱
 • زمان اعلام تکمیل ظرفیت ارشد آزاد
 • نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ازاد ۹۱
 • زمان تکمیل ظرفیت ارشد آزاد ۹۱
 • تکمیل ظرفیت آزاد
 • اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد ۹۱
 • اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ارشد آزاد ۹۰
 • تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد
 • اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد
 • اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد
 • زمان تکمیل ظرفیت ارشد ازاد ۹۱
 • زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ارشد آزاد ۹۰
 • زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت
 • نتایج تکمیل ظرفیت ارشد
 • اعلام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۱
 • زمان تکمیل ظرفیت ارشد ازاد
 • نتایج تکمیل ظرفیت ازاد
 • زمان تکمیل ظرفیت ارشد آزاد
 • نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال ۹۱
 • زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد
 • نتایج تکمیل ظرفیت آزاد
 • اعلام تکمیل ظرفیت ارشد آزاد ۹۱
 • اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ازاد
 • نتایج تکمیل ظرفیت ارشدآزاد
 • نتایج تکمیل ظرفیت ازاد ۹۱
 • نتایج تکمیل ظرفیت ارشدازاد
 • زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد
 • نتیجه تکمیل ظرفیت ارشد
 • تکمیل ظرفیت ارشددانشگاه ازاد
 • نتیجه تکمیل ظرفیت ارشد ازاد
 • زمان تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه ازاد
 • جواب تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد