رییس جهاد دانشگاهی استان سیستان و بلوچستان گفت: ۱۰ کد رشته جدید در مقاطع کاردانی و کارشناسی به رشته های موجود مراکز علمی کاربردی زاهدان و زابل این واحد افزوده شده است.

دکتر منصور تاجری با بیان اینکه مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی زاهدان از سال ۱۳۷۹ فعالیت خویش را آغاز کرده است افزود: تا کنون بیش از ۲۵۰۰ نفر در مقاطع کاردانی و کارشناسی از این مرکز فارغ التحصیل شده اند.

تاجری تعداد فارغ التحصیلان مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی زابل را نیز حدود ۱۱۰۰ نفر اعلام کرد . وی گفت: مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی زاهدان برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ مجوز اجرای ۶ کد رشته جدید با عناوین کاردان فنی شبکه های کامپیوتری، کاردان فنی سیستم های کامپیوتری و کاردان حرفه ای تکنولوژی آموزشی در مقطع کاردانی و همچنین رشته های کارشناسی حرفه ای حقوق گرایش ارشاد در امور کیفری، کارشناسی حرفه ای تکنولوژی آموزشهای فرهنگی و هنری و مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری در مقطع کارشناسی را اخذ کرده است.

وی خاطر نشان کرد: مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی زابل نیز برای ترم مهر ۱۳۹۴ مجوز اجرای ۴ کد رشته جدید با عناوین کاردان حرفه ای تربیت مربی مهد کودک ، کاردان فنی شبکه های کامپیوتری ، کاردان حرفه ای مدیریت کسب و کار و کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی را اخذ کرده است.

مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان به لحاظ رتبه و برند آموزشی از مراکز قدیمی و برجسته استان بحساب می آیند.