سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) دکتری پولی :  پردیس خودگردان زاهدان در نیمسال تحصیلی ۱۳۹۲-۹۳ در مقطع دکتری و در رشته های ذیل اقدام به پذیرش دانشجو از طریق آزمون خاص تحت نظارت مستقیم سازمان سنجش و آموزش کشور خواهد نمود.

ردیف

رشته و گرایش

رشته های کارشناسی ارشد مرتبط

کد رشته

ظرفیت پذیرش

۱

دکتری علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری

تمامی گرایش های کارشناسی ارشد اقتصاد

۲۱۰۶

۱

۲

دکتری ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

۲۲۳۴

۱

۳

دکتری شیمی فیزیک

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی فیزیک

۲۲۱۱

۳

۴

دکتری  مهندسی برق گرایش قدرت

کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش قدرت

۲۳۰۴

۱

۵

دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

۲۳۲۴

۲

۶

دکتری مهندسی شیمی

تمامی گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

۲۳۶۰

۴

۷

دکتری اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی

تمامی گرایش های کارشناسی ارشد اقتصاد

۲۴۱۶

۱

۸

دکتری زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

۲۸۰۱

۴

۹

دکتری شیمی تجزیه

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

۳

۱۰

دکتری شیمی معدنی

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

۳

http://www.usb.ac.ir/

پذیرش دکتری پولی پردیس خودگردان زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان

شهریه دکتری پولی پردیس خودگردان زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان

پذیرش دکتری شیمی تجزیه و دکتری شیمی معدنی در پردیس زاهدان

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون