اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد سال ۹۰  در سایت azmoon.net ، باعث مشکلاتی شده که دلیل آن این است که بعد از اضافه کردن رشته های جدید ، اعلام نمی کند هر دفعه چه رشته های به لیست اضافه می شود و باید از جعبه منو با صبر و تحمل زیاد رشته های جدید را تفکیک کرد .

بنابراین در اینجا لیست رشته های تازه اضافه شده امروز را به صورت پررنگتر خواهید دید:

۱۰۵۰۲ – نتایج دکتری پاتولوژی دامپزشکی
۱۰۵۰۳ – نتایج دکتری بهداشت مواد غذایی
۱۰۵۰۵ – نتایج دکتری میکروبیولوژی دامپزشکی
۱۰۵۰۷ – نتایج دکتری انگل‌شناسی دامپزشکی  
۱۰۵۰۸ – نتایج دکتری قارچ‌شناسی دامپزشکی
۱۰۵۱۲ – نتایج دکتری جراحی دامپزشکی
۱۰۵۱۴ – نتایج دکتری فارماکولوژی دامپزشکی
۱۰۵۱۵ – نتایج دکتری فیزیولوژی دامپزشکی
۱۰۵۱۶ – نتایج دکتری بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
۱۰۵۱۷ – نتایج دکتری بیماریهای داخلی دامهای کوچک
۱۰۵۲۴ – نتایج دکتری بهداشت آبزیان
۲۰۳۱۲ – نتایج دکتری آموزش زبان انگلیسی
۲۰۴۰۵ – نتایج دکتری الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
۲۰۴۰۷ – نتایج دکتری الهیات و معارف اسلامی – فقه ومبانی حقوق اسلامی
۲۰۵۰۵ – نتایج دکتری جامعه‌شناسی
۲۰۵۱۶ – نتایج دکتری علوم ارتباطات
۲۰۵۳۵ – نتایج دکتری جامعه‌شناسی گرایش جامعه‌شناسی فرهنگی
۲۰۵۳۶ – نتایج دکتری جامعه‌شناسی گرایش جامعه‌شناسی گروه‌های اجتماعی
۲۰۵۳۷ – نتایج دکتری جامعه‌شناسی گرایش جامعه‌شناسی سیاسی
۲۰۵۳۸ – نتایج دکتری جامعه‌شناسی گرایش جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران
۲۱۲۲۲ – نتایج دکتری مدیریت – مدیریت رسانه‌ای
۲۱۶۰۲ – نتایج دکتری مشاوره
۳۰۲۰۱ – نتایج دکتری فیزیک
۳۰۲۰۴ – نتایج دکتری ژئو فیزیک
۳۰۵۱۲ – نتایج دکتری بیوفیزیک
۳۰۵۱۹ – نتایج دکتری زیست‌شناسی – فیزیولوژی جانوری
۳۰۵۲۵ – نتایج دکتری زیست شناسی- ژنتیک مولکولی
۳۰۵۲۸ – نتایج دکتری بیوشیمی
۳۰۵۳۵ – نتایج دکتری زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی
۳۰۵۳۶ – نتایج دکتری زیست‌شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی
۳۰۵۴۴ – نتایج دکتری علوم جانوری- تکوینی
۳۰۵۴۵ – نتایج دکتری زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی
۳۰۵۴۶ – نتایج دکتری زیست‌شناسی – سلولی و مولکولی
۳۰۵۴۸ – نتایج دکتری زیست‌شناسی – میکروبیولوژی
۳۰۷۰۲ – نتایج دکتری هوا‌شناسی
۴۰۴۰۲ – نتایج دکتری مهندسی عمران -آب
۴۰۵۱۰ – نتایج دکتری مهندسی معدن
۵۰۲۰۸ – نتایج دکتری زراعت
۵۰۲۲۷ – نتایج دکتری سازه‌های آبی
۵۰۲۳۵ – نتایج دکتری علوم و صنایع غذایی
۵۰۳۰۴ – نتایج دکتری آبیاری و زه کشی
۵۰۳۳۴ – نتایج دکتری مهندسی منابع آب
۵۰۴۰۹ – نتایج دکتری علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی
۵۰۵۱۷ – نتایج دکتری علوم مرتع

واجدین شرایط دعوت به مصاحبه لازم است هرگونه سوابق علمی و تحقیقاتی مانند پروژه، مقاله، ترجمه و تالیف که در زمینه‌های مربوط به این رشته دارند، به انضمام ریز نمرات و پایان نامه کار‌شناسی ارشد خود را همراه داشته باشند.
دعوت به مصاحبه هیچگونه حقی برای داوطلب ایجاد نمی‌نماید و عدم حضور در جلسه مصاحبه به منزله انصراف از پذیرش می‌باشد.
نتیجه نهایی پس از انجام مصاحبه علمی مشخص و توسط مرکز آزمون اعلام خواهد شد.

*لازم به ذکر است فقط کد و عنوان رشته‌هایی که اسامی دعوت شدگان به مصاحبه آن‌ها تاکنون اعلام گردیده است ، قابل مشاهده می‌باشد و کارنامه های دکتری هنوز منتشر نشده است.

تاریخ درج خبر: ۱۶/۴/۹۰ – ساعت ۳۰: ۱۱

اگر رشته ی شما در لیست اعلام شده بود برای مشاهده اعلام نتایج آزمون دکتری تخصصی PhD سال ۹۰ (با آزمون و بدون آزمون) رشته های اعلام شده به آدرس زیر مراجعه نمایید:

azmoon.net (مرکز آزمون دانشگاه آزاد)

اگر با نکته غیرعادی یا نامفهوم در مورد رشته های که اعلام شده است برخورد کردید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید تا ما یا سایر داوطلبان به آن پاسخ دهیم و مفید واقع شود.

با آرزوی موفقیت شما در همه ی آزمون ها