سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )  دکتری پولی : اطلاعیه پذیرش دکتری پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان در سایت این دانشگاه قرار گرفت.

رشته های دکتری پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان

عنوان رشته

گرایش ها

Title

ظرفیت پذیرش

مهندسی مواد

Materials Eng

۵ (زن و مرد)

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

Mechanics Eng

۵ (زن و مرد)

مهندسی عمران

سازه

Civil Eng

۳ (زن و مرد)

فیزیک

ماده چگال

Physics

۴ (زن و مرد)

شیمی

آلی

Chemistry

۶ (زن و مرد)

منابع آزمون دکتری پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان

 

ردیف

رشته تحصیلی

مواد امتحانی

ضرایب

۱

مهندسی مواد

مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

مهندسی عمران-سازه

زبان عمومی

۱

ریاضیات

۲/۵

۲

فیزیک– ماده چگال

زبان عمومی

۱

فیزیک

۲/۵

۳

شیمی- آلی

زبان عمومی

۱

شیمی

۲/۵

 

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون