اسامی رشته محل‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دانشگاه آزاد و وزارت علوم که دارای مجوز از شورای عالی گسترش آموزش عالی هستند، اعلام شد.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد و سراسری

به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، اسامی رشته محل‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دارای مجوز از شورای عالی گسترش آموزش عالی اعلام شد.

متقاضیان ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا ی تخصصی می‌توانند برای اطلاع از وضعیت رشته محل‌های مورد نظر خود به سایت اطلاع رسانی وزارت علوم و لینک دوره‌های دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی به نشانی http://www.msrt.ir/fa/gostaresh/Pages/CertifiedCenter4Tab.aspx مراجعه کنند.​

تاریخچه دفتر گسترش آموزش عالی

در سال ۱۳۶۱ شورای نوگشایی و بازگشایی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و رسیدگی به تأسیس و انحلال مراکز آموزشی را به عهده گرفت و پس از بازگشایی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، نام شورای مزبور به شورای گسترش آموزش عالی تغییر کرد و از آن زمان تاکنون شورای گسترش آموزش عالی مرجع تصمیم گیری درباره خطوط اصلی سیاستهای توسعه و گسترش آموزش عالی در سطح کشور محسوب می شود. شایان ذکر است پس از ادغام شورایعالی برنامه ریزی در شورای گسترش آموزش عالی در سال ۱۳۸۱، کلیه وظائف شورایعالی یاد شده در دفتر گسترش آموزش عالی خلاصه و به همین منظور، معاونت برنامه ریزی در دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی ایجاد گردید. شایان ذکر است شورای عالی برنامه ریزی در تاریخ ۶۳/۱۱/۲۸ تشکیل و از تاریخ ۶۳/۱۲/۲۳ رسماً آغاز به کار کرد. لایحه قانونی و کلیات تشکیل شورایعالی برنامه ریزی و گروههای تابعه آن در دهمین و شانزدهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی (۶۳/۱۱/۲۸ و ۶۴/۱/۶ ) به تصویب رسید. این شورا جانشین ستاد انقلاب فرهنگی در تهیه و تدوین و تصویب برنامه های آموزشی دانشگاهها و مقررات و آئین نامه های آموزشی است و ادامه دهنده کار ستاد یاد شده می باشد. بنابراین به دنبال تصویب و ابلاغ لایحه قانونی تشکیل شورایعالی برنامه ریزی کلیه گروهها و کمیته های تخصصی ستاد انقلاب فرهنگی تحت نظارت مستقیم شورایعالی برنامه ریزی قرار گرفت و تشکیلات آنها کلاً به این شورا منتقل گردید.
آنچه در حال حاضر دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی خوانده می شود، دبیرخانه شورای گسترش آموزش عالی است که بالاترین مرجع تصمیم گیری برای ایجاد، ادغام و انحلال رشته ها و دوره های تحصیلی، گروههای آموزشی، دانشکده ها و دانشگاههای دولتی و غیردولتی یا هر نوع مرکز آموزش عالی و همچنین تهیه و تدوین و تصویب برنامه های آموزشی دانشگاهها و مقررات و آئین نامه های آموزشی و بررسی صلاحیت علمی متقاضیان استخدام هیأت علمی محسوب می شود. نخستین بار شورای عالی معارف که مدتی بعد شورای عالی فرهنگ نام گرفت در سال ۱۳۰۱ هجری شمسی تشکیل گردید. در سال ۱۳۴۴ نام شورای عالی فرهنگ به شورای مرکزی دانشگاهها تغییر و سپس در سال ۱۳۴۷، وزارت علوم بجای شورای مرکزی دانشگاهها مسئول رسیدگی به امور آموزش عالی گردید. درسال ۱۳۴۸ شورای تأسیس، توسعه و انحلال مؤسسات آموزش عالی عهده دار تصمیم گیری در نحوه فعالیت مؤسسات آموزش عالی شد و سرانجام در تاریخ ۱۳۴۹/۲/۲۶ بنا به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی، هیأت وزیران با تبدیل نام شورای مزبور به شورای گسترش آموزش عالی موافقت بعمل آورد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در فاصله سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱ به علت انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاهها، فعالیت شورای گسترش آموزش عالی عملاً متوقف گردد و برخی از وظائف آن به ستاد انقلاب فرهنگی محول شد.

رشته‌ محل‌ های دارای مجوز کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

اسامی رشته‌ محل‌ های دارای مجوز کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اعلام شد. اسامی رشته‌ محل‌ های دارای مجوز پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و دکتری تخصصی اعلام شد