سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) : توجه ویژه به حلقه مفقوده “تولید علم، تبدیل آن به فناوری، تبدیل فناوری به ثروت و تبدیل ثروت به رفاه اجتماعی” مهم ترین و اساسی ترین موضوعی است که در شرایط کنونی آموزش عالی کشور باید برای آن برنامه ریزی ویژه داشته باشد.
دکتر امیر محمود زاده ریاست پژوهشگاه شاخص پژوه ضمن اعلام مطالب فوق بیان داشتند، پژوهشگاه شاخص پژوه در راستای عمل به رسالت علمی و اجتماعی خویش ، تلاش نموده تا رساله های دانشجویان دکتری این پژوهشگاه در راستای تکمیل این چرخه و تولید رفاه اجتماعی و حل مشکلات صنعت و جامعه تعریف گردد. از جمله مهم ترین رساله های در دست اقدام در این پژوهشگاه در محورهای کلی و به شرح ذیل است:

  • ۱- تدوین مدل راهبردی مدیریت بحران آب زاینده رود
  • ۲-مطالعه پارامتر های موثر در آلودگی هوای کلان شهرها
  • ۳- مدیریت بحران هوشمند زلزله
  • ۴- طراحی الگوی راهبردی توسعه مدلهای درآمدی نوین پژوهش محور در شهرداری ها
  • ۵- مدیریت آلودگی هوا وکنترل بحران های چند سطحی
  • ۶- تدوین الگوی شهرهای خلاق و مدیریت بحران های مرکب شهری
  • ۷- طراحی و تدوین اطلس مدیریت بحران های طبیعی کشور
  • ۸ – آینده پژوهی و چالش های صنعت ساختمان
  • ۹ – طراحی مدل راهبردی رصد خانه علم و فناوری
  • ۱۰- تدوین الگوی راهبردی انتقال پایتخت

ایشان در ادامه خاطر نشان شدند که، یکی از مهم ترین و اساسی ترین نیازهای فعلی نظام آموزش عالی توجه به آموزش پژوهش محور در کلیه مقاطع تحصیلی و توجه به تولید علم نافع کاربردی برای صنایع کشور می باشد،که خوشبختانه طی سال های اخیر با اجرای شیوه پژوهش محور همچون سایر کشورهای پیشرفته در کنار شیوه آموزش محور این مهم تا حدودزیادی برطرف گردیده است.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون