سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) توجه: سایر اسامی رتبه های برتر مدرسان شریف در آزمون دکتری ۹۴ ظرف چند ساعت آینده به جدول زیر اضافه خواهد شد.
جهت ثبت نام در کارگاه آموزشی مصاحبه دکتری اینجا کلیک کنید.
دکتری مهندسی برق – الکترونیک (کد ۲۳۰۱)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
بهنام عبدلی رتبه ۱ کرمانشاه
بهروز عبدلی رتبه ۸ کرمانشاه
الهام سادات کاشانی رتبه ۹ تهران
دکتری مهندسی برق – قدرت (کد ۲۳۰۴)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
حسن غریب رتبه ۳ تهران
مهدی دریایی رتبه ۴ بندرعباس
دکتری مهندسی برق – کنترل (کد ۲۳۰۵)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
سعیده ضیاپور رتبه ۱ تهران
فاطمه شفیعی رتبه ۷ شیراز
دکتری مهندسی برق – مخابرات (میدان) (کد ۲۳۰۲)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
مریم سادات خاتمی رتبه ۵ تهران
دکتری مهندسی مکانیک – ساخت و تولید (کد ۲۳۲۱)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
احمد قهرمانی رتبه ۲ زنجان
حسین طالبی رتبه ۳ قائمشهر
فرزاد احمدی خطیر رتبه ۷ قائمشهر
شایان نژادشمسی رتبه ۸ تهران
دکتری مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی (کد ۲۳۲۴)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
محمدرضا نقوی رتبه ۴ یزد
دکتری مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات (کد ۲۳۲۲)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
محمدرضا بیات رتبه ۶ زنجان
هیراد اقبالیان رتبه ۸ تهران
محسن مالمراد رتبه ۹ کنگاور
دکتری مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات (کد ۲۳۲۳)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
فاطمه کاظمی ثابت رتبه ۳ تهران
دکتری مهندسی مکانیک – سازه و بدنه (کد ۲۳۲۷)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
ابراهیم علی پورباف رتبه ۴ شیراز
دکتری مهندسی عمران – سازه (کد ۲۳۰۷)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
سید علی میرفرهادی رتبه ۱ گیلان
آریا نیک رفتار رتبه ۲ آمل
دکتری مهندسی عمران – زلزله (کد ۲۳۰۸)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
احسان کیانفر رتبه ۳ تهران
دکتری مهندسی عمران – ژئوتکنیک (کد ۲۳۰۹)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
احسان کشمیری رتبه ۲ تهران
جمشید آقایی رتبه ۷ تهران
دکتری مهندسی عمران – راه و ترابری (کد ۲۳۱۱)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
هادی علی خانی رتبه ۱ تهران
دکتری مهندسی عمران – مدیریت ساخت (کد ۲۳۱۵)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
عباس بیدی رتبه ۷ تهران
علی ایزد دوست رتبه ۸ تهران
دکتری مهندسی کامپیوتر – نرم افزار (کد ۲۳۵۴)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
سارا انصاری رتبه ۶ شیراز
دکتری مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری (کد ۲۳۵۵)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
کاوه اکبرزاده رتبه ۲ مشهد
احمد بابایی مقدم رتبه ۵ اصفهان
دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی (کد ۲۳۵۶)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
مهران قاضی عسگر رتبه ۶ اصفهان
محمود فرخیان رتبه ۸ اهواز
دکتری مجموعه مهندسی صنایع (کد ۲۳۵۰)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
نازنین باب المراد رتبه ۲ بروجرد
دکتری مهندسی شیمی (کد ۲۳۶۰)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
علی اصغر رویگر رتبه ۴ گرگان
دکتری علوم و فناوری نانو – نانوشیمی (کد ۲۲۴۴)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
الهامه حسینعلی زاده رتبه ۷ خوی
دکتری علوم و فناوری نانو – نانوفیزیک (کد ۲۲۳۷)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
معصومه محمدی برنجگانی رتبه ۱ اصفهان
دکتری مهندسی هوافضا – سازه (کد ۲۳۳۳)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
مجید شمس ارجمند رتبه ۵ تهران
دکتری مهندسی پلیمر – پلیمر (کد ۲۳۳۹)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
الهام استادی رتبه ۸ تهران
دکتری مهندسی پزشکی – بیوالکتریک (کد ۲۳۴۷)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
بهروز قربانی رتبه ۷ مشهد
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی (کد ۲۱۱۴)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
مجتبی مرادیان رتبه ۴ تهران
راضیه همراهی رتبه ۶ ملایر
دکتری حسابداری (کد ۲۱۱۹)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
رضا صفی خانی رتبه ۳ تهران
صبا سلاطی رتبه ۴ تهران
بهزاد بیگ پناه رتبه ۶ تهران
احسان محبی رتبه ۹ تهران
دکتری آموزش زبان انگلیسی (کد ۲۸۰۷)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
فریده خوشدل رتبه ۳ مشهد
امیر حمید فروغ عامری رتبه ۹ کرمان
دکتری ترجمه (کد ۲۸۰۹)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
حیدر پورحاتمی رتبه ۲ تهران
دکتری تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی (کد ۲۱۵۳)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
مهدی طاهری گندمانی رتبه ۴ شهرکرد
دکتری تربیت بدنی – آسیب شناسی ورزشی (کد ۲۱۵۴)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
سارا امامی رتبه ۲ رشت
دکتری تربیت بدنی – رفتار حرکتی (کد ۲۱۵۵)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
ام البنین خدایی رتبه ۱ تبریز
مینا امامی ارندی رتبه ۶ تهران
سوسن نصیری رتبه ۹ یزد
دکتری ژئومورفولوژی (کد ۲۱۰۴)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
انور مرادی رتبه ۱ سنندج
فاطمه منبری رتبه ۷ سنندج
دکتری آب و هواشناسی (کد ۲۱۰۵)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
لیلا شریفی رتبه ۵ نورآباد ممسنی
دکتری برنامه ریزی درسی (کد ۲۱۲۳)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
کبری بهاء لو رتبه ۱ آذرشهر
فاطمه مردان اربط رتبه ۴ آذرشهر
دکتری مدیریت آموزشی (کد ۲۱۲۴)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
مهدی صحرایی بیرانوند رتبه ۱ خرم آباد
طاهره نوروزی وند رتبه ۴ ایلام
زهرا کاییدی رتبه ۵ پلدختر
دکتری تکنولوژی آموزشی (کد ۲۱۲۶)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
امیر حمزه ئی رتبه ۱ مشهد
دکتری مشاوره (کد ۲۱۳۰)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
فایزه هزاردستان رتبه ۹ اصفهان
دکتری روان شناسی (کد ۲۱۳۳)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
حمیده رسول زاده رتبه ۷ تبریز
دکتری مدیریت (کد ۲۱۱۸)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
آزاده عباسی راد رتبه ۷ تهران
دکتری زبان و ادبیات فارسی (کد ۲۸۰۱)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
نیلوفر سادات عبداللهی رتبه ۲ تهران
دکتری علوم اقتصادی (کد ۲۱۰۶)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
مهدی منصوری نژاد رتبه ۵ بندرعباس
دکتری زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی (کد ۲۲۲۰)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
فریناز وفادار اصفهان رتبه ۷ اصفهان
دکتری زیست شناسی – سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی (کد ۲۲۲۱)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
الهام حاتمی رتبه ۳ فسا
دکتری زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی (کد ۲۲۲۲)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
حنیفه اکبریان رتبه ۵ تبریز
دکتری علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری (کد ۲۲۲۴)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
لیلی پوررفیعی رتبه ۹ مرند
دکتری علوم جانوری – تکوینی (کد ۲۲۲۵)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
دلبر دانش جو رتبه ۵ نیشابور
دکتری زیست شناسی – سلولی و ملکولی (کد ۲۲۲۶)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
زهرا سوری رتبه ۲ کرمانشاه
محبوبه کاظمی رتبه ۸ مشهد
دکتری زیست شناسی – ژنتیک ملکولی (کد ۲۲۲۸)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
فاطمه خانی حبیب آبادی رتبه ۱ تهران
دکتری زیست شناسی – میکروبیولوژی (کد ۲۲۲۹)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
رعنا رحمانی رتبه ۲ تبریز
دکتری شیمی – شیمی فیزیک (کد ۲۲۱۱)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
حمید زاهدی رتبه ۲ سیرجان
کبری صلابت رتبه ۷ زرین شهر
دکتری شیمی – شیمی آلی (کد ۲۲۱۲)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
سید ایمان علویون رتبه ۶ رشت
دکتری شیمی – شیمی تجزیه (۲۲۱۳)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
عاطفه نوری رتبه ۳ زاهدان
دکتری شیمی – شیمی معدنی (کد ۲۲۱۴)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
منیره قربانپور رتبه ۶ آذرشهر
دکتری شیمی – شیمی کاربردی (کد ۲۲۱۵)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
مریم السادات حسینی ملکرودی رتبه ۷ رشت
مرجان صداقت رتبه ۸ تهران
طاهر رحیمی اقدم رتبه ۹ تبریز
دکتری ریاضی کاربردی (کد ۲۲۳۴)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
فهیمه عبداللهی رتبه ۴ تهران
سمانه پورخواجه رتبه ۷ مشهد
مریم شهابی رتبه ۹ تهران
دکتری آمـار (کد ۲۲۳۲)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
فاطمه رضایی رتبه ۲ مشهد
فاطمه عسگری رتبه ۸ اصفهان
دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم (کد ۲۴۰۴)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
مصطفی جعفریان رتبه ۵ شیروان
محسن المعی رتبه ۶ شیراز
مرضیه امامی رتبه ۹ نجف آباد
دکتری مکانیزاسیون کشاورزی (کد ۲۴۰۵)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
عرفان خسروانی مقدم رتبه ۱ کرج
دکتری علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی (کد ۲۴۱۲)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
فرهاد علوی رتبه ۱ کرج
محمد حسین مولایی فر رتبه ۷ شیراز
دکتری علوم و صنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی (کد ۲۴۱۳)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
الهام فرهمند رتبه ۲ کرج
پریسا حبیبی رتبه ۳ کرج
ندا نوروزی رتبه ۹ شهرکرد
دکتری علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی (کد ۲۴۱۴)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
فرناز یحیوی رتبه ۱ تبریز
الهام رنجبرند امامی رتبه ۴ چالوس
دکتری علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک (کد ۲۴۲۱)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
عادله علی جانپور رتبه ۷ کرج
دکتری علوم خاک – پیدایش و رده بندی (کد ۲۴۲۲)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
علیرضا ظهیرنیا رتبه ۳ اهواز
دکتری فیزیولوژی دام (کد ۲۴۲۴)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
سارا بهشتی مقدم رتبه ۴ آمل
دکتری سازه های آبی (کد ۲۴۲۸)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
سونیا صادقی رتبه ۴ قائمشهر
عاطفه عادلی قلی رتبه ۷ تهران
دکتری اصلاح نباتات (کد ۲۴۳۱)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
جمشید ملکی چره رتبه ۹ زنجان
دکتری زراعت (کد ۲۴۳۲)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
مهدیه فلاح باراندوری رتبه ۶ ارومیه
مریم محمدی چراغ آبادی رتبه ۸ کرمانشاه
دکتری مهندسی محیط زیست – منابع آب (کد ۲۳۴۳)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
بهزاد قیاسی رتبه ۱ قزوین
دکتری علوم طیور (کد ۲۴۵۲)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
امیر شفیعی دستگردی رتبه ۴ خمینی شهر
دکتری بهداشت خوراک دام (کد ۲۷۱۲)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
امیر شاهسونی رتبه ۸ کرج
دکتری مدیریت پروژه و ساخت (کد ۲۵۰۱)
نام و نام خانوادگی رتبه در کنکور دکتری ۹۴ شهر
محمدرضا مرادی رتبه ۹ شیراز

 

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

رتبه های برتر دکتری

رتبه های برتر دکتری ( رتبه های برتر کنکور دکتری ۹۴ ) کارنامه رتبه های برتر کنکور دکترا | درصد رتبه های برتر آزمون دکتری | برق مدیریت مکانیک عمران زراعت اقتصاد شیمی حسابداری صنایع زبان

رتبه های برتر کنکور دکتری

  • رتبه های برتر دکتری مدیریت
  • رتبه های برتر دکتری مهندسی محیط زیست
  • رتبه های برتر دکتری اصلاح نباتات
  • رتبه های برتر دکتری شیمی
  • رتبه های برتر دکتری مکانیک
  • رتبه های برتر دکتری زراعت
  • رتبه های برتر دکتری عمران
  • رتبه های برتر دکتری اقتصاد
  • رتبه های برتر دکتری حسابداری
  • رتبه های برتر دکتری صنایع