راه اندازی ۶۰ رشته محل دیگر در مقطع دکترا دانشگاه پیام نور

سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )  اخبار دانشگاه پیام نور  : رئیس دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه در حال حاضر دانشگاه توانایی لازم را برای راه اندازی ۶۰ رشته محل دیگر در مقطع دکترا داراست.
اظهار داشت: تمام هم و غم ما ارتقای کیفیت و بهره بردن از مدرسانی است که صلاحیت لازم را برای مقطع تحصیلات تکمیلی داشته باشند و در موازنه کمیت و کیفیت و ساماندهی رشته ها ، اقدامات بنیادی و موثری صورت گرفته است.

ادامه خبر فوق و دریافت اخبار جدید دانشگاه پیام نور به سایت دکتری پیام نور مراجعه نمایید.

سایت دکتری پیام نوراخبار دانشگاه پیام نور (www.PhdPnu.ir)