جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی پس از حدود یک ماه امشب برگزار می‌شود و در صورت صلاحدید رئیس‌جمهور، صلاحیت رؤسای چند دانشگاه از جمله دانشگاه تهران در این جلسه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی امشب به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور برگزار می‌شود.

بررسی صلاحیت چند دانشگاه کشور و به خصوص بررسی پرونده محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران در دستور این جلسه قرار دارد که طبق روال کاری شورایعالی انقلاب فرهنگی، رئیس جمهور در زمان برگزاری جلسه تصمیم می‌گیرد که کدام یک از دستورات جلسه مورد بررسی قرار بگیرد و بر این اساس در صورت صلاحدید رئیس جمهور، صلاحیت روسای چند دانشگاه و دانشگاه تهران نیز در این جلسه بررسی می‌شود.

آخرین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی در روز اول بهمن‌ماه به دلیل اختلافات پیش آمده بین رئیس جمهور و اعضای شورا نیمه تمام ماند و جلسه بعدی هم که قرار بود روز 14 بهمن‌ماه برگزار شود به دلایل اعلام نشده لغو شد و امشب پس از حدود یک ماه جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌شود.