مدیر حوزه‌های علمیه خواهران گفت: مجوز سطح ۴ (دکتری حوزوی) برای مدرسه علمیه کوثر در سال ۹۴ اخذ می شود.

حجت الاسلام محمدرضا آقامیری افزود: این مجوز را در سال ۹۴ در سطح ۴ اخذ می کنیم.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان تهران یادآور شد: در حال حاضر ۶۲ مدرسه فعال در سطح تهران داریم که در سال ۹۳ یکی از کارهای مهمی که صورت گرفت اضافه شدن سطح ۴ (دکتری حوزوی ) در یکی از مراکز در تهران است.