رشته دکتری برق با گرایش الکترونیک در دانشگاه شاهرود ایجاد شد.

روابط عمومی دانشگاه شاهرود : شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت قطعی خود را با ایجاد دکتری برق – الکترونیک در این دانشگاه اعلام کرد.

در دانشگاه شاهرود بیش از ۱۳هزار دانشجو در۱۸۰ رشته گرایش در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری در دوره های روزانه و شبانه مشغول به تحصیل هستند.

هم اکنون حدود ۴۰هزار دانشجو در دانشگاه های شاهرود، علوم پزشکی، آزاد اسلامی ، پیام نور و دیگر مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی در حال تحصیل هستند.