رئیس دانشگاه اصفهان از اعطای دکتری پژوهش محور به مجریان طرح‌های پژوهشی موسسات و وزارتخانه ها در صورت فعالیت در دانشگاه تحت نظر یک استاد راهنما و تأیید آن خبر داد.
دکتر محمد حسین رامشت اعلام کرد: براساس قانون پذیرش دانشجوی پژوهش محور، مجریان طرح های پژوهشی موسسات و وزارتخانه‌ها که با همکاری دانشگاه طرحی را اجرایی کنند، دانشجوی دکتری پژوهشی محسوب شده و دکتری پژوهش محور دریافت می کنند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال وزارت نیرو طرح پژوهشی داشته و قصد دارد آن را اجرایی کند، در صورتی که متعهد شود هزینه آن را پرداخت کند، کارشناس و کارشناسانی را که برای اجرای طرح معرفی کرده، تحت نظر استاد راهنما شروع به فعالیت می کنند و در صورتی که طرح با موفقیت به پایان رسد و موسسه یا وزارت خانه بتواند از آن استفاده کند، کارشناسان مذکور دانشجوی دکترای پژوهش محور محسوب شده و دکترای پژوهش محور دریافت می کنند.
رئیس دانشگاه اصفهان خاطر نشان کرد: بسیاری از وزارت خانه‌ها و موسسات پژوهش های خاصی را انجام داده و اجرایی می کنند که با توجه به اینکه کارشناسانی که این پژوهش ها را انجام می دهند از سطح علمی پایینی برخوردار هستند و اعتبار علمی لازم را ندارند، طرح را به دانشگاه ارجاع داده و به وسیله کارشناسانی که معرفی کرده اند طرح را با نظارت علمی از سوی دانشگاه اجرایی می کنند.
وی یادآورشد: اکنون دانشگاه اصفهان برای انجام طرح های مشترک پژوهشی با پژوهشکده شاخص پژوه اولین پژوهشکده خصوصی کشور و پژوهشگاه شرکت نفت قرارداد همکاری امضاء کرده است.
رامشت افزود: به واسطه همکاری که دانشگاه با این موسسات و وزارت خانه ها انجام می دهد، پروژه‌های ملی که انجام می شود پشتوانه علمی پیدا می کنند.
وی خاطر نشان کرد: همچنین اعتبار علمی پروژه‌ها تضمین شده و هزینه هایی که صورت گرفته چون در قالب پروژه دانشگاهی انجام می گیرد کاملا مشخص است که کجا و چه زمانی هزینه شده است.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

 • دکترا پژوهش محور
 • شاخص پژوه
 • پژوهشکده شاخص پژوه
 • پژوهشگاه شاخص پژوه
 • منابع دکتری پژوهش هنر
 • مصاحبه دکتری دانشگاه اصفهان
 • موسسه شاخص پژوه
 • دکتری پژوهشی
 • دکتری پژوهش محور دانشگاه اصفهان
 • منابع دکترای پژوهش هنر
 • دکتری پولی دانشگاه اصفهان
 • دکتری پژوهشی دانشگاه تهران
 • دکتری پژوهشی دانشگاه اصفهان
 • دانشگاه شاخص پژوه اصفهان
 • دکتری پژوهش هنر
 • منابع آزمون دکتری پژوهش هنر
 • دکترای پژوهشی
 • پژوهشکده شاخص پژوه اصفهان
 • دکترای پژوهش هنر
 • زمان مصاحبه دانشگاه اصفهان
 • دانشگاه اصفهان دکتری پولی
 • دکترای پژوهشی دانشگاه اصفهان
 • شاخص پژوه دانشگاه اصفهان
 • پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان
 • پژوهش محور دانشگاه اصفهان
 • شاخص پژوه اصفهان
 • دانشجوی دکتری پژوهش محور دانشگاه اصفهان
 • دکتری پژوهشی ۹۱
 • دکتری بدون آزمون دانشگاه هنر اصفهان
 • پژوهشگاه شاخص پژوه دانشگاه اصفهان
 • دکتری دانشگاه اصفهان
 • دکترای پژوهش محور دانشگاه اصفهان
 • شاخص پژوه ازاد اصفهان
 • دانشگاه شاخص پژوه
 • شاخص بزوه
 • دکترای شاخص اصفهان
 • دکترا پژوهش هنر
 • شاخص پژوهش
 • سایت پردیس شاخص پژوه
 • پژوهشگاه اصفهان
 • دکتری پژوهشی اصفهان
 • جگونگی پذیرش دانشجوی دکترا پژوهشگاه شاخص پژوه
 • شرکت شاخص پژوه
 • آمادگی آزمون دکتری اصفهان
 • دکتری پزوهش هنر
 • شاخص پژوه
 • سایت پژوهشگاه شاخص پژوه
 • کلاس کنکور دکتری اصفهان
 • فراخوان دکتری پژوهشی ۱۳۹۳-۹۴
 • اعتبار مدرک پزوهشگاه شاخص پزوه