شورای گسترش رشته های دانشگاهی با ایجاد رشته دکتری معارف نهج‏‏البلاغه در دانشگاه آیت الله حائری میبد یزد موافقت کرد.
رییس دانشگاه آیت الله حائری گفت: شورای گسترش رشته های دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ایجاد رشته دکتری معارف نهج‏‏البلاغه در دانشگاه آیت الله حائری میبد موافقت کرد.
عباس کلانتری، با موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی را با ایجاد رشته معارف نهج‌ البلاغه در مقطع دکتری دانشجویان می توان این رشته را انتخاب کرده ودرسال جدید در این رشته تحصیل کنند.
گفتنی است رشته معارف نهج البلاغه، سومین رشته در مقطع دکتری است که در دانشگاه آیت الله حائری تاسیس می‏‏شود.