سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) آزمون دکتری دانشگاه آزاد : شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ایجاد 24 رشته تحصیلی دوره دکتری در 11 واحد دانشگاه آزاد اسلامی موافقت کرد.

رشته های جدید دکتری دانشگاه آزاد

براساس اعلام وزارت علوم ، شورای گسترش آموزش عالی در جلسه اخیر خود ایجاد رشته های تحصیلی دوره دکتری مدیریت آموزشی در واحد خوراسگان ، الهیات و معارف اسلامی ـ دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دکتری حقوق خصوصی ، دکتری حقوق عمومی و دکتری حقوق بین الملل عمومی ، دکتری مهندسی آب در گرایش های آب ، خاک و سازه و دکتری مهندسی متالورژی و مواد در واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی را به تصویب رساند.
همچنین شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته های تحصیلی دوره دکتری زیست شناسی ـ میکروبیولوژی در واحد کرج ، دکتری کلام و دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی در واحد علوم و تحقیقات تهران ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری در واحد سمنان ، دکتری زیست شناسی ـ فیزیولوژی جانوری و دکتری فیزیولوژی گیاهی در واحد دامغان ، دکتری مهندسی صنایع ـ برنامه ریزی و مدیریت تولید و مهندسی کامپیوتر ـ دکتری سیستم های نرم افزاری در واحد قزوین اعلام موافقت کرد.
ایجاد رشته های دکتری الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی و دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی در واحد قم ، دکتری شیمی تجزیه و دکتری شیمی آلی در واحد کرمان ، دکتری آموزش زبان انگلیسی و دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی در واحد قشم و دکتری روانشناسی سلامت در مرکز بین الملل کیش دانشگاه آزاد اسلامی نیز از دیگر مصوبات شورای گسترش به شمار می آید.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

دکتری دانشگاه آزاد ۹۳

دکتری آزاد ۹۳ | رشته های دکتری ۹۳ دانشگاه آزاد | اخبار دکتری دانشگاه آزاد ۹۳ و آزمون دکتری ۹۳ سراسری | دانلود سوالات دکتری دانشگاه آزاد | منابع دکتری ۹۳ PhD در سایت آزمون دکتری.

  • دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد
  • دانلود سوالات دکتری ۹۲ آزاد
  • نتایح دکتری آزاد ۹۲
  • منابع دکتری ۹۳ آزاد

 • دکتری آزاد ۹۳
 • آزمون دکترا دانشگاه آزاد ۹۳
 • دکترای دانشگاه آزاد ۹۳
 • رشته های دکترا دانشگاه آزادواحدساری
 • دکترا دانشگاه آزاد ۹۳
 • نتایج دکترای آزاد۹۳
 • دکتری ازاد۹۳
 • رشته های دکترای دانشگاه آزاد
 • رشته های دکتری دانشگاه ازاد
 • دکترا ازاد ۹۳
 • رشته های دکترا دانشگاه آزاد
 • رشته های جدید دکتری
 • رشته های بدون کنکور دکتری دانشگاه تهران
 • رشته های جدید دکتری دانشگاه آزاد ۹۴
 • منابع دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد
 • ظرفیت دکترا در دانشگاه آزاد کرمانشاه
 • رشته های دکتری
 • رشته های دکتری دانشگاه آزاد کرج
 • لیست رشته های دکتری دانشگاه آزاد
 • مصاحبه دکترا دانشگاه ازاد ۹۳
 • دکتری کامپیوتر دانشگاه آزاد
 • رشته های جدید دکتری دانشگاه آزاد ۹۳
 • رشته محل های جدید دکتری ازاد ۹۳
 • انتخاب رشته دکترا ازاد ۹۳
 • رشته های دکتری دانشگاه آزاد کرمانشاه
 • رشته های دکتری دانشگاه ازاد کرمانشاه
 • رشته شهرهای دکتری دانشگاه آزاد
 • رشته های دکترا دانشگاه آزاد کرمانشاه
 • رشته های مقطع دکتری دانشگاه آزاد
 • رشته های دکتری دانشگاه آزاد خوراسگان
 • تکمیل ظرفیت دکتری سراسری۹۳
 • رشته های جدید دکترای تخصصی ازاد کرمانشاه
 • رشته های دکتری دانشگاه ازاد بیرجند
 • رشته های دانشگاه ازاد در مقطع دکترا
 • رشته های دکتری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 • رشته های موجود دکترا در دانشگاه آزاد کیش
 • رشته های دکتری دانشگاه آزاد قزوین
 • اسامی رشته های دکتری دانشگاه ازاد
 • منابع دکتری آزاد۹۳
 • رشته های دکتری دانشگاه آزاد ۹۴
 • دکترای روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد کیش
 • رشته های دکترای دانشگاه آزاد رشت
 • رشته های دکتری ۹۴ دانشگاه ازاد اسلامی
 • رشته های دکتری دانشگاه ازاد قزوین
 • لیست رشته های دکتری دانشگاه آزاد اسلامی
 • دکترا روانشناسی سلامت در دانشگاه ازاد
 • شهرهای دکتری دانشگاه آزاد ۹۳
 • رشته های جدید دکتری آزاد
 • منابع دکترای روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد
 • لیست رشته های دکتری دانشگاه آزاد رشت