مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم از تصویب رشته دکتری جهانگردی با سه گرایش مدیریت، اقتصاد و فرهنگ خبر داد.

عبدالرحیم نوه ابراهیم در این باره اظهار داشت: رشته های دکتری ادبیات عرب گرایش مترجمی و دکتری جهانگردی با گرایشهای مدیریت، اقتصاد و فرهنگ امروز در شورای برنامه ریزی آموزش عالی تصویب می شود.

وی ادامه داد: سه رشته انیمیشن(تصاویر متحرک)، نقاشی و عکاسی در مقطع کارشناسی از دیگر رشته هایی است که در وزارت علوم به تصویب رسیدند.

به گفته مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، ۸ رشته دانشگاه فرهنگیان هم امروز به تصویب می رسند.

 

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

دکتری جهانگردی

دکتری جهانگردی مدیریت ، دکتری جهانگردی اقتصاد ، دکتری جهانگردی فرهنگ ، دکتری مدیریت جهانگردی  ، دکتری اقتصاد جهانگردی ، دکتری فرهنگ جهانگردی ،