پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرسدکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرسسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – دانشگاه تربیت مدرس برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشجوی دکتری بدون آزمون براساس سهمیه استعدادهای درخشان می پذیرد.

دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش پی اچ دی آزمون ، دانشگاه تربیت مدرس برنامه دارد طبق آیین نامه استعدادهای درخشان وزارت علوم در ۱۱۵ رشته دانشجوی بدون آزمون پذیرش کند.

داوطلبان واجد شرایط دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس باید حداکثر تا روز ۱۶ فروردین سال ۹۵ نسبت به ثبت نام الکترونیکی از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اقدام و مدارک مورد نیاز را در این سامانه بارگذاری کنند.

نتیجه بررسی اولیه درخواست داوطلبان دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس و راه یافتگان به جلسه آزمون شفاهی حتی المقدور تا پایان فروردین ماه سال ۹۵ از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اعلام می شود و داوطلبان می توانند با استفاده از شناسه کاربری و رمز عبوری که هنگام ثبت نام پذیرش بدون آزمون دکتری از سامانه مذکور دریافت می کنند از وضعیت خود مطلع شوند.

همچنین جلسه آزمون شفاهی برگزیدگان علمی ترجیحا همزمان با جلسه آزمون شفاهی داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری تخصصی سال ۹۵ برگزار خواهد شد و اطلاعیه دعوت به جلسه براساس رشته های مختلف تا چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه از طریق وبگاه دانشگاه به نشانیwww.tmu.ac.ir اعلام می شود.

نتیجه نهایی بررسی پذیرش و آزمون شفاهی نیز حداکثر تا پایان شهریوماه اعلام خواهد شد.