دکتری اکولوژی گیاهی دکتری بوم شناسی رساله دکتری زیست شناسی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – اولین دانشجوی دکتری تخصصی اکولوژی گیاهی (بوم شناسی) کشور، در دانشگاه فردوسی مشهد با اخذ درجه عالی از رساله دکتری خود دفاع کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، مهری دیناروند رساله دکتری خود را با عنوان بررسی اثر عوامل محیطی بر تنوع زیستی و مدل سازی تاثیر تغییر اقلیم بر برخی گونه های گیاهی در منطقه حفاظت شده شیمبار، استان خوزستان ارائه کرد و با رتبه عالی از آن دفاع کرد.

این دانشجو موفق به چاپ ۳ مقاله علمی پژوهشی و ISI از رساله خود شده است.

وی موفق به اخذ درجه دکتری آموزشی و پژوهشی در زیست شناسی – اکولوژی گیاهی ( بوم شناسی گیاهی ) شده است.