اصلاحیه دوم دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌ آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۴ به همراه اعلام‌ رشته‌ محل‌های جدید منتشر شد.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد و سراسری

با توجه به اعلام رشته محل‌های جدید تحصیلی و همچنین اصلاحات اعلام شده در خصوص برخی از رشته‌های تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد، به منظور مساعدت برای درج کدرشته‌ محل‌های انتخابی، مقرر شد به داوطلبان اجازه داده شود تا پایان روز یکشنبه ۳ خردادماه نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

متقاضیان لازم است نسبت به ثبت اولویت‌های انتخابی خود، اقدام کنند. داوطلبانی که قبلاً فرم انتخاب رشته خود را تکمیل و کدپیگیری دریافت کرده اند در صورت تمایل و با توجه به مندرجات این اطلاعیه، می‌توانند نسبت به ویرایش اولویت‌های انتخابی خود تا سوم خرداد اقدام کنند.

بر اساس اصلاحیه دوم دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴ تعداد ظرفیت در ۲۱ کدرشته محل تغییر کرده است. دو کد رشته محل از دفترچه حذف شده و ۸۸ کدرشته محل نیز به مجموع رشته ها اضافه شده است.