فروش دفترچه سوالات آزمون دکتری مهندسی انرژی از سال 81 تا تمامی سال های جدید

دانشگاه های پذیرش کننده : دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد رشته مهندسی انرژی:

  1. درس ریاضیات مهندسی
  2. درس زبان تخصصی
  3. درس تحلیل سیستم های انرژی
  4. درس ترمودینامیک و انتقال حرارت

+ انتخاب ۲  درس از دروس زیر :

  1. کنترل بهینه سیستم های اقتصادی
  2. سرعت و احتراق پیشرفته
  3. تکنولوژی پینچ و تحلیل جریان اگزوژی
  4. برنامه ریزی ریاضی پیشرفته

توضیح کوتاه درباره مهندسی انرژی :
مهندسی انرژی به مجموعه فعالیت های تخصصی اعم از محاسبه، برآورد و اجرا اطلاق می گردد که به منظور یکپارچه سازی اهداف کلان یا خرد انرژتیک سازمان با کاربردهای اصلی تعیین شده، انجام می شوند. در مهندسی انرژی کاربرد ابزارهای ویژه نظیر شبیه سازی، مدل سازی، بهینه سازی و اجرای پایلوت به کار گرفته می شوند.